Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý IV và cả năm 2018 trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 17/12/2018

Thực hiện Công văn số 3147/BCĐ-SYT ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg quý IV và cả năm 2018. UBND thị xã Hương Thủy báo cáo tình hình thực hiện Quý IV và cả năm 2018 như sau:

  1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Duy trì thường xuyên hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Hương Thủy.

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 156/BC-UBND ngày 17/9/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

- Xây dựngKế hoạch số 112/KH-UBND ngày 18/9/2018 về việc kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2018 và Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Hương Thủy Tết Dương lịch, mùa lễ hội năm 2019.

- Chỉ đạo tiếp nhận, tham mưu thụ lý và trả kết quả việc cấp, cấp lại Giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá nhân và tổ chức theo quy định tại Trung tâm hành chính công thị xã Hương Thủy.

  1. Kết quả thực hiện Quý IV năm 2018

- Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã đã tiến hành kiểm tra và  thực hiệntheo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 18/9/2018 về việc kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2018.

- Phòng Y tế thị xã Phối hợp với Hội Phụ nữ thị xã tổ chức Lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 cho đối tượng là chi hội trưởng Hội phụ nữ, chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã/phường.

- Thực hiện kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ và các đơn vị sản xuất, kinh doanh rượu gạo trên địa bàn thị xã Hương Thủy theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND thị xã Hương Thủy.

- Đã tổ chức tập huấn mô hình điểm thức ăn đường phố và ký cam kết thực hiện quy đinh về an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố tại phường Thủy Dương.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường trong việc đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương. Tổ chức vận động từng hộ nông dân, trang trại, doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện giám sát bữa ăn đông người của các xã, phường theo đúng quy trình và duy trì chế độ báo cáo cho UBND thị xã (qua Phòng Y tế thị xã) theo quy định.

- Trong năm 2018, trên địa bàn thị xã không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm hoặc nghi ngộ độc thực phẩm nào. Và từ đầu năm đến nay đã cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 77 cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống có nhu cầu; 03 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống; 05 Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trên đây là Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Hương Thủy Qúy IV và năm 2018./.

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.127.908
Truy cập hiện tại 2.235 khách