Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ QUÝ III NĂM 2018
Ngày cập nhật 25/09/2018

I. Tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong Quý III năm 2018

1. Công tác tổ chức, tham mưu, quản lý, điều  hành:

- Đã tham mưu Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thị xã:

+ Kế hoạch tổ chức Hội nghị Biểu dương các gia đình tiêu biểu không sinh con thứ 3trở lên thực hiện tốt chính sách Dân số-KHHGĐ năm 2018.

+Kế hoạch truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2018.

+Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các cụm dân cư đạt hai năm liền trở lên không có người sinh con thứ 3 trở lên giai đoạn 2016-2020

- Điều hành, chỉ đạo:

+ Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ vào kho dữ liệu điện tử nhằm chốt số liệu báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã.

+ Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức đăng ký lại các CDC KCNSCTBTL tại các xã, phường bị vỡ.

+ Tiếp tục tổ chức rà soát đối tượng đích để tuyên truyền vận động sử dụng Dụng cụ tử cung, thuốc cấy, thuốc uống để sớm hoàn thành chỉ tiêu năm.

          - Tổ chức bộ máy:

+ Tại phòng DS-KHHGĐ:  Số cán bộ 7/7. Lãnh đạo và cán bộ của phòng luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Tại xã, phường: 

  • 12/12 Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ; Ban vận động công tác DS-KHHGĐ tại thôn tổ của các xã, phường được kiện toàn; 
  • Đội ngũ CBCT: 12/12 xã, phường hoạt động khá tốt.
  • Đội ngũ Cộng tác viên: Thay 4 người.

2. Công tác phối kết hợp thực hiện các chương trình

Phối hợp với Hội người cao tuổi, Trạm Y tế xã Thủy Thanh tổ chức tư vấn và khám sức khỏe cho các cụ hưởng ứng ngày quốc tế NCT;

Phối hợp với HLHPN thị xã tổ chức Hộ nghị biểu dương gia đình tiêu biểu

Phối hợp với Phòng Giáo dục đào tào và các trường THCS triển khai thí điểm lồng ghép nội dung MCBGTKS vào các trường THCS.

Phối hợp với Đoàn thanh niên CSHCM xã Thủy Thanh tổ chức buổi truyền thông cung cấp thông tin kiến thức chăm SKSS và dịch vụ DS-KHHGĐ cho VTV/TN với hơn 50 em tham dự.

3. Kết quả các dự án, đề án:

3.1. Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ.

- Đáp ứng nhu cầu dịch vụ KHHGĐ thường xuyên và kịp thời cho đối tượng tại các xã, phường.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại TYT xã, phường.

- Số lượng PTTT đã cấp về cho Khoa CSSKSS trong 9 tháng đầu năm:

+ Vòng: miễn phí: 500 chiếc; tiếp thị xã hội: 192 chiếc

+ Thuốc tiêm tránh thai miễn phí: 233 lọ

+ Que cấy tránh thai miễn phí: 06 que

- Số lượng PTTT cấp về cho các xã, phường trong 9 tháng đầu năm:

+ Tiếp thị xã hội: 1.000 cái BCS Yes, 6.000 cái BCS NightHappy; 400 vỉ thuốc uống TT LovePill, 1000 vỉ thuốc uống TT NightHappy.

+ Xã hội hóa: 8640 cái BCS Hello; 432 cái Hello Plus; 120 vỉ thuốc Anna

+ Miễn phí: 6800 cái BCS, 650 vỉ thuốc uống TT

3.2. Tầm soát các dị dạng bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

3.2.1.  Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh:

- Tiếp tục duy trì tại 12/12 xã,phường của thị xã, phối hợp TTYT, Khoa CSSKSS/KHHGĐ, Trạm y tế hàng tháng khám thai kết hợp tư vấn trực tiếp cho phụ nữ mang thai về lợi ích, thời gian, hướng dẫn đi sàng lọc trước sinh và sơ sinh...

- Hướng dẫn các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân biết về tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện can thiệp, điều trị sớm các bệnh, tật, rối loạn chuyển hóa di truyền ngay trong bào thai và sơ sinh để trẻ sinh ra phát triển bình thường, tránh được hậu quả nặng nề về thể chất, trí nhớ góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đã tổ chức nói chuyện chuyên đề cho PN mang thai kết hợp nội dung MCBGTKS: 16/12 buổi gồm có 722 đối tượng tham dự.      NCCĐ tại 2 xã ĐA52: 6 buổi có 275 đối tượng tham dự

- Tổng số tham gia sàng lọc đến ngày 30/9 : SLSS là 116 trẻ;

3.2.2. Đề án Tiền hôn nhân

- Tiếp tục duy trì 14/14 CLB tại các xã, phường và trường (12 xã, phường và 2 trường) Trên cơ sở cung cấp thông tin, dịch vụ DS-KHHGĐ cho VTN/TN, nhằm nâng cao kỹ năng thực hành về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho VTN/TN góp phần vào giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm và có thai ngoài ý muốn ở các địa phương. Đã tổ chức 38/28 buổi sinh hoạt câu lạc bộ thu hút 1895 đối tượng tham gia. Trao giấy chứng nhận kết hôn 59 cặp; NCCĐ về cung cấp dịch vụ 16/12 buổi có 774 người tham dự; NCCĐ lồng ghép vào các buổi sinh hoạt về cung cấp các thông tin và dịch vụ SKSS/KHHGĐ 29/28 buổi có 1.385 người tham dự ; Tổ chức 10 buổi diễn đàn tại các xã phường 850 người tham dự.

 - Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 126/168 lần.

3.2.3. Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh:

- Tiếp tục duy trì tốt hoạt động 12/12 CLB giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại các xã, phường cung cấp các thông tin về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, biện pháp giảm thiểu về MCBGTKS; các quy định xử lý hành chính về lựa chọn GTKS. Đã  tổ chức 39/36 buổi sinh hoạt với 1.762 người tham dự. Tổ chức 12 buổi diễn đàn tại các xã phường 727 người tham dự. NCCĐ về nội dung nâng cao chất lượng dân số và SLTS cho các đối tượng nam nông dân, PN mang thai: 36/36 buổi có 1.726 người tham dự

- Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 108/144 lần.

3.2.4. Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

- Tiếp tục duy trì các hoạt động đề án tư vấn và chăm sóc người cao tuổi tại 8/8 đơn vị Thủy Phương, Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Châu, Thủy Dương, Phú Bài, Thủy Thanh, Thủy Tân. Đã tổ chức 24/24 buổi sinh hoạt với 1.158 người tham dự. NCCĐ tại trạm y tế 16/16 buổi có 819 người tham dự.

-Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 72/96 lần.

- Số NCT được khám sức khỏe định kỳ là: 8.648 người.

3.2.5. CLB nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên: Duy trì các hoạt động của câu lạc bộ nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên tại 07 đơn vị: Thủy Phù, Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Châu, Thủy Bằng, Thủy Lương, Thủy Tân. Đã tổ chức 15/14 buổi sinh hoạt với 681 người tham dự.

3.3. Dự án: Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình:

- Tổ chức rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ trong tháng vào kho dữ liệu điện tử, kết xuất báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã đúng quy định;

- Mô hình CDC KCNSCTBTL: Đến nay có 84/101 cụm trong đó 66 cụm mới đăng ký, 14 cụm đạt 1 năm, 4 cụm đạt 2 năm và tiếp tục tổ chức đăng ký lại các cụm đã vỡ.

- Truyền thông tăng cường: Đã tổ chức tư vấn cộng đồng tại xã có mức sinh cao 4/4 buổi có 137 người tham dự; NCCĐ các đơn vị có tỷ số giới tính khi sinh cao 6/6 buổi có 224 người  tham dự.

3.4. Đề án 52: Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển.

- Duy trì tốt các hoạt động của ĐA và  đội tuyên truyền lưu động Đề án 52 tại 2 xã Thuỷ Tân, Thuỷ Phù. Tổ chức diến đàn Nam nông dân với DS-KHHGĐ 2/2 buổi hơn 100 người tham dự. Truyền thông lưu động tại hộ gia đình 6/6 buổi. NCCĐ cho phụ nữ 15-24 sắp kết hôn 6/6 buổi có 270 người.

3.5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ đến nay như sau:

  1. Về KHHGĐ (phụ lục kèm theo)

- DCTC: 922/1.000                  đạt tỷ lệ 92,2%      tăng  7,1% so cùng kỳ 2017;
  - Triệt sản: 32/20                     đạt tỷ lệ 160,0%            tăng 35,0 %          so cùng kỳ 2017;

- BCS: 1.907/1.900                  đạt tỷ lệ 100,4%; tăng 4,4 % so cùng kỳ 2017;

- Thuốc uống: 1.323/1.600      đạt tỷ lệ 82,7%;    giảm 0,3 %  so cùng kỳ 2017;

- Thuốc tiêm: 191/100             đạt tỷ lệ 191,0%; tăng 1,0 %  so cùng kỳ 2017;

- Thuốc cấy: 21/45                  đạt tỷ lệ 46,7%;     giảm 28,8 %  so cùng kỳ 2017; 

- Tổng các BPTT: 4.396/4.665  đạt tỷ lệ 94,2% tăng 3,1% so cùng kỳ 2017.

  1. Về dân số (phụ lục kèm theo)

- Tổng sinh 9 tháng đầu năm: 1.168, trong đó con thứ 3 trở lên: 170, chiếm tỷ lệ: 14,54%; tăng 0,84% so cùng kỳ năm 2017.

II. Nhiệm vụ tháng tới:

- Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường tuyên truyền vận động, tổ chức tăng cường cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại TYT tập trung vào các BPTT như DCTC, thuốc cấy, thuốc tiêm  sớm đạt các chỉ tiêu KHHGĐ năm.

- Tổ chức Hội nghị Biểu dương các gia đình tiêu biểu không sinh con thứ 3trở lên thực hiện tốt chính sách Dân số-KHHGĐ năm 2018.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2018.

- Đôn đốc các xã, phường phối hợp các trường học tư vấn và khám sức khỏe cho các em VTN/TN.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, hội thi Rung chuông vàng tại 2 trường THCS Thủy Thanh và Thủy Phương.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá các cụm dân cư đạt hai năm liền trở lên không có người sinh con thứ 3 trở lên giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục rà soát và tổ chức đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại các xã, phường đã bị vỡ.

- Rà soát đánh giá, tổng hợp lại toàn diện quy trình tổ chức, triển khai, công tác chỉ đạo của các hoạt động cụm dân cư KCNSCTBTL tại thôn/tổ, xã, phường đã được công nhận và các câu lạc bộ đang duy trì và mới thành lập, tìm các giải pháp tham mưu khắc phục để đạt hiệu quả.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động của các đề án nâng cao chất lượng dân số và tăng cường giám sát các buổi sinh hoạt CLB cũng như các hoạt động của các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số.                

- Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ vào kho dữ liệu điện tử nhằm chốt số liệu báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã.

 

Xuân Liêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.127.908
Truy cập hiện tại 2.268 khách