Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy III năm 2018
Ngày cập nhật 17/09/2018

Thực hiện Công văn số 2425/BCĐ-SYT ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy III năm 2018. UBND thị xã Hương Thủy báo cáo tình hình thực hiện Qúy III năm 2018 với nội dung sau:

I. Kết quả Qúy III năm 2018

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

          - Đã Ban hành Kế hoạch số Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/7/2018 về việc mở lớp tập huấn kiến thức Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018.

          -  Chỉ đạo tiếp nhận, tham mưu thụ lý và trả kết quả việc cấp, cấp lại Giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá nhân và tổ chức theo quy định tại Trung tâm Hành chính công thị xã.

2. Công tác truyền thông

          - Tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho 300 người gồm các đối tượng: Cán bộ phụ trách công tác vệ sinh an toàn thực phẩm các xã, phường; cán bộ y tế và nhân viên cấp dưỡng các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; Hội viên Hội Nông dân thị xã; Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã; Cá nhân, tổ chức hiện đang tham gia các hoạt động kinh doanh, chế biến thực phẩm (dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ nấu ăn); các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh thị xã phối hợp các cơ quan, đơn vị chuyên môn của thị xã trong việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp. Tổ chức vận động từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Duy trì chế độ thông tin, báo cáo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho UBND thị xã (qua Phòng Y tế thị xã) theo quy định.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

          Tổ chức kiểm tra liên ngành bếp ăn tập thể các trường học trực thuộc UBND thị xã; kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018; kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực diễn ra lễ hội Quán Thế Âm năm 2018; kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực lân cận lễ hội Điện Huệ Nam 2018.

          Ngoài ra, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bữa ăn đông người theo quy định.

4. Tình hình ngộ độc thực phẩm

          Trong Qúy III năm 2018, trên địa bàn thị xã Hương Thủy không ghi nhận các trường hợp ngộ độc hoặc nghi ngộ độc thực phẩm.

II. Kế hoạch Qúy IV năm 2018

1. Trong Qúy IV/2018, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã.

2. Ngoài ra, sẽ chỉ đạo Phòng Y tế thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2018.

3. Tiếp tục triển khai tập huấn mô hình thức ăn đường phố và và tổ chức ký cam kết thực hiện quy định về an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố tại các địa phương tập trung số lượng lớn loại hình kinh doanh thức ăn đường phố.

4. Đôn đốc công tác phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, … triển khai công tác vận động, phát động các phong trào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn liền với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa nhằm khuyến khích hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng.

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.127.908
Truy cập hiện tại 2.317 khách