Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ QUÝ II NĂM 2018
Ngày cập nhật 04/07/2018

I. Tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong Quý II

1. Tham mưu, quản lý, điều  hành:

- Tham mưu Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thị xã kế hoạch hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7 và kế hoạch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt II năm 2018.

- Tham mưu UBND thị xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.  

- Chỉ đạo các xã, phường:

+ Triển khai đợt tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ hưởng ứng ngày dân số thế giới năm 2018.

+ Tổ chức hội nghị sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

+ Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ vào kho dữ liệu điện tử nhằm chốt số liệu báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã.

+ Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức đăng ký lại các CDC KCNSCTBTL tại các xã, phường bị vỡ.

+ Tiếp tục tổ chức rà soát đối tượng sử dụng bao cao su, thuốc uống tránh thai để định hướng giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác TTXH và XHH các PTTT trong thời gian tới.     

          - Tổ chức bộ máy:

+ Tại Trung tâm:  Số cán bộ 7/7 Ban lãnh đạo và cán bộ Trung tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Tại xã, phường: 

  • 12/12 Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã, phường được kiện toàn; 
  • Ban vận động công tác DS-KHHGĐ tại thôn/ tổ luôn được kiện toàn
  • Đội ngũ CBCT : 12/12 xã, phường có CBCT hoạt động khá tốt.
  • Đội ngũ Cộng tác viên: 159 CTV không có thay đổi.

2. Kết quả hoạt động theo Dự án và Đề án:

2.1. Dự án: Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ.

- Đáp ứng nhu cầu dịch vụ KHHGĐ thường xuyên và kịp thời cho các xã, phường.

- Tiếp tục thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ thường xuyên tại các xã, phường. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai cho đối tượng.

- Số lượng PTTT đã cấp về cho Khoa CSSKSS trong 6 tháng đầu năm:

+ Vòng: miễn phí: 200 chiếc; tiếp thị xã hội: 192 chiếc

+ Thuốc tiêm tránh thai miễn phí: 133 lọ

+ Que cấy tránh thai miễn phí: 06 que

- Số lượng PTTT cấp về cho các xã, phường trong 6 tháng đầu năm:

+ Tiếp thị xã hội: 1.000 cái BCS Yes, 6.000 cái BCS NightHappy; 400 vỉ thuốc uống TT LovePill, 800 vỉ thuốc uống TT NightHappy

+ Miễn phí: 3.000 cái BCS, 300 vỉ thuốc uống TT

2.2. Dự án: Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

2.2.1.  Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh:

- Tiếp tục duy trì tại 12/12 xã,phường của thị xã, phối hợp TTYT, Khoa CSSKSS/KHHGĐ, Trạm y tế hàng tháng khám thai kết hợp tư vấn trực tiếp cho phụ nữ mang thai về lợi ích, thời gian, hướng dẫn đi sàng lọc trước sinh và sơ sinh...

- Hướng dẫn các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân biết về tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện can thiệp, điều trị sớm các bệnh, tật, rối loạn chuyển hóa di truyền ngay trong bào thai và sơ sinh để trẻ sinh ra phát triển bình thường, tránh được hậu quả nặng nề về thể chất, trí nhớ góp phần nâng cao chất lượng dân số.

- Số buổi nói chuyện chuyên đề: 13/12 buổi gồm có 550 đối tượng tham dự.

- Số lượng mẫu SLSS được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cấp trong đợt 1 năm 2018 là 100 mẫu đã ký hợp đồng với TTYT thị xã triển khai thực hiện được 100/100 mẫu.

- Tổng số trẻ sơ sinh tham gia sàng lọc đến ngày 30/6 là 80 trẻ.

2.2.2. Đề án tăng cường cung cấp dịch vụ DS/KHHGĐ cho VTN/TN:

- Tiếp tục duy trì 14/14 CLB tại các xã, phường và trường (12 xã, phường và 2 trường) Trên cơ sở cung cấp thông tin, dịch vụ DS/KHHGĐ cho VTN/TN, nhằm nâng cao kỹ năng thực hành về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho VTN/TN góp phần vào giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm và có thai ngoài ý muốn ở các địa phương. Đã ra mắt 3 CLB mới: Phú Bài, Dương Hòa, Phú Sơn hơn 150 người tham dự

- Tổ chức 28/28 buổi sinh hoạt câu lạc bộ thu hút 1088 đối tượng tham gia.Tổ chức 10 buổi diễn đàn tại các xã phường 850 người tham dự.

 Đã tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 84/168 lần.

2.2.3. Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh:

- Tiếp tục duy trì tốt hoạt động 12/12 CLB giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại các xã, phường. Nhằm góp phần kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức bình thường.

- Đã tổ chức 24/36 buổi sinh hoạt với 1178 người tham dự. Tổ chức 11 buổi diễn đàn tại các xã phường 650 người tham dự. Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 72/144 lần.

2.2.4. Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

- Tiếp tục duy trì các hoạt động đề án tư vấn và chăm sóc người cao tuổi tại 8/8 đơn vị Thủy Phương, Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Châu, Thủy Dương, Phú Bài, Thủy Thanh, Thủy Tân.

- Đã tổ chức 16/24 buổi sinh hoạt với 746 người tham dự. Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 48/96 lần. Số NCT được khám sức khỏe định kỳ là: 3.890 người. Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tổ chức tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi hơn 40 người tham gia.

2.2.5. CLB nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên: Duy trì các hoạt động của câu lạc bộ nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên tại 07 đơn vị: Thủy Phù, Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Châu, Thủy Bằng, Thủy Lương, Thủy Tân.

 - Đã tổ chức 11/14 buổi sinh hoạt với 481 người tham dự.

2.3. Dự án: Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình:

- Tổ chức giám sát cơ sở các hoạt động chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ;

- Tổ chức rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ trong tháng vào kho dữ liệu điện tử, kết xuất báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã đúng quy định;

- Mô hình CDC KCNSCTBTL: có 103/103 cụm triển khai các cặp vợ chồng ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên đến nay chỉ còn 83/103cụm chưa vỡ, trong đó 22 cụm mới đăng ký, 55 cụm đạt 1 năm, 6 cụm đạt 2 năm và tiếp tục tổ chức đăng ký lại các cụm đã vỡ.

- Đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ dân số cho 100% cộng tác viên dân số xã, phường.

2.4. Đề án 52: Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển.

- Duy trì tốt các hoạt động của ĐA và  đội tuyên truyền lưu động Đề án 52 tại 2 xã Thuỷ Tân, Thuỷ Phù. Đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền lưu động tại 2 xã thuộc ĐA. Tổ chức 02 buổi diễn đàn Nam nông dân với công tác dân số hơn 100 người tham gia Thường xuyên tổ chức các đợt tăng cường tại trạm y tế.

2.5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ đến nay như sau:

  1. Về KHHGĐ (phụ lục kèm theo)

- DCTC: 545/1.000        đạt tỷ lệ 54,5%      tăng  1,1% so cùng kỳ 2017;
  - Triệt sản: 25/20           đạt tỷ lệ 125,0%            tăng 30,0 %          so cùng kỳ 2017;

- BCS: 1.907/1.900        đạt tỷ lệ 100,4%; tăng 4,7 % so cùng kỳ 2017;

- Thuốc uống: 1.334/1.600 đạt tỷ lệ 83,4%;         tăng  3,4 %  so cùng kỳ 2017;

- Thuốc tiêm: 192/100      đạt tỷ lệ 192,0%;         tăng 21,0 %          so cùng kỳ 2017;

- Thuốc cấy: 15/45            đạt tỷ lệ 33,3%;    giảm 13,4 %  so cùng kỳ 2017; 

- Tổng các BPTT: 4.018/4.665  đạt tỷ lệ 86,1% tăng 3,7% so cùng kỳ 2017.

  1. Về dân số (phụ lục kèm theo)

- Tổng sinh 6 tháng đầu năm: 737, trong đó con thứ 3 trở lên: 117, chiếm tỷ lệ: 15,8%; tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2017. 

II. Nhiệm vụ tháng tới:

 - Tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7 từ thị xã đến các xã, phường nhằm sớm đạt các chỉ tiêu BPTT đã đề ra.      

- Tổ chức kiểm tra đánh giá toàn diện tình hình hoạt động chương trình DS- KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018 tại các xã, phường.

- Tổng hợp danh sách các đảng viên, cán bộ, công nhân vi phạm sinh con thứ 3 trở lên; danh sách đảng viên, cán bộ, công nhân đang mang thai con thứ 3 trở lên (theo mẫu) gửi về Trung tâm trước 15/7/2018.

- Tăng cường giám sát các buổi sinh hoạt CLB cũng như các hoạt động của các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số.             

- Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ vào kho dữ liệu điện tử nhằm chốt số liệu báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã.

- Tiếp tục rà soát và tổ chức đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại các xã, phường chưa đăng ký hoặc đăng ký rồi nhưng bị vỡ.

- Rà soát phụ nữ mang thai để chuẩn bị cho công tác dự kiến sinh năm 2018

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.127.908
Truy cập hiện tại 2.221 khách