Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy IV năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 20/12/2019

Thực hiện nội dung Công văn số 3230/BCĐ-SYT ngày 29/11/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy IV năm 2019.  UBND thị xã Hương Thủy báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã Qúy IV năm 2019, cụ thể như sau:

I. Kết quả Qúy IV năm 2019

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-BCĐLNVSATTP ngày 05/12/2019 về việc đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội xuân 2020..

          2. Công tác truyền thông

          Đã chỉ đạo Phòng  Y tế thị xã; Trung tâm Y tế thị xã; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thị xã thông qua việc phát tờ rơi, pano, appic, …. tại trạm y tế 12 xã, phường.

          3. Công tác kiểm tra, giám sát

          - Tổ chức kiểm tra việc triển khai Chương trình về an toàn thực phẩm tại Trạm y tế 12 xã, phường;

          - Lấy mẫu thực phẩm gửi lên Trung tâm kiểm nghiệm;

          - Giám sát, hỗ trợ giám sát bữa ăn đông người theo quy định;

          - Kiếm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học có tổ chức ăn bán trú trên địa bàn thị xã.

          4. Tình hình ngộ độc thực phẩm

          Trong Qúy IV năm 2019, trên địa bàn thị xã Hương Thủy không ghi nhận các trường hợp ngộ độc hoặc nghi ngộ độc thực phẩm.

          II. Kế hoạch Qúy I năm 2020

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã.

2. Triển khai các hoạt động kiểm tra, truyền thông, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn thị xã theo Kế hoạch số 74/KH-BCĐLNVSATTP ngày 05/12/2019.

3. Triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020.

4. Kiện toàn, phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Hương Thủy.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát bữa ăn đông người trên địa bàn thị xã theo quy định.

 

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.990.569
Truy cập hiện tại 1.608 khách