Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
3/1/2024 10:32:10 AM

Ngày 28/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 80/KH-UBND tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) cho thanh niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng. 

Đồng thời, qua đó, lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, ươm tạo các ý tưởng, dự án KNĐMST tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; tập trung cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hay và có tiềm năng phát triển.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân không giới hạn địa lý và độ tuổi (trừ người nước ngoài) có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và dự kiến có triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo đó, Công tác chuẩn bị sẽ diễn ra từ Tháng 2-3/2024. Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động sẽ diễn ra từ 3-8/2024. Công tác Tổ chức các hoạt động hỗ trợ Cuộc thi sẽ diễn ra từ 4-10/2024. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: ngày 31/7/2024. Công tác chấm thi sẽ diễn ra đến tháng 10/2024. Công tác chấm thi diễn ra vào tháng 10/2024.

Tập tin đính kèm:
www.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.090
Truy cập hiện tại 2.583 khách