Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 03/2024
3/1/2024 10:32:10 AM
Đón chuyến bay đầu tiên từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến Thừa Thiên Huế
Đón chuyến bay đầu tiên từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến Thừa Thiên Huế
Trong tháng 3/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: người lao động trong khu công nghệ cao được ưu tiên xét mua nhà ở; bổ sung số định danh cá nhân trong hoạt động ngân hàng; tăng giá máy bay hạng phổ thông; quy định mới về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; uy định về khu công nghệ cao; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản...

NGHỊ ĐỊNH

 

1

Nghị định 02/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam

BH:10/01/2024

HL:01/03/2024

2

 

Nghị định 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

BH:11/01/2024

HL:01/03/2024

3

 

Nghị định 04/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

BH:12/01/2024

HL:01/03/2024

4

 

Nghị định 06/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

BH:25/01/2024

HL:10/03/2024

5

 

Nghị định 14/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

BH:07/02/2024

HL:25/03/2024

6

 

Nghị định 10/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao

BH:01/02/2024

HL:25/03/2024

7

Nghị định 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

BH:29/12/2023

HL:30/03/2024

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 310/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

BH:06/02/2024

HL:01/03/2024

2

 

Quyết định 02/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

BH:05/02/2024

HL:30/03/2024

THÔNG TƯ

1

Thông tư 18/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

BH:29/12/2023

HL:01/03/2024

2

 

Thông tư 55/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số nội dung dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng kinh doanh - quản lý đường bộ cao tốc

BH:31/12/2023

HL:01/03/2024

3

 

Thông tư 13/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

BH:29/12/2023

HL:01/03/2024

4

 

Thông tư 01/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

BH:15/01/2024

HL:01/03/2024

5

 

Thông tư 02/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân

BH:15/01/2024

HL:01/03/2024

6

 

Thông tư 24/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

BH:29/12/2023

HL:01/03/2024

7

 

Thông tư 17/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BH:29/12/2023

H

L:01/03/2024

8

 

Thông tư 16/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm tra và theo dõi diễn biến rừng

BH:15/12/2023

HL:01/03/2024

9

 

Thông tư 16/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập

BH:29/12/2023

HL:01/03/2024

10

 

Thông tư 50/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

BH:29/12/2023

HL:01/03/2024

11

 

Thông tư 77/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 35/2003/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 17/4/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung và mức chi của Dự án Phát triển Giáo viên tiểu học

BH:29/12/2023

HL:01/03/2024

12

 

Thông tư 01/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính

BH:08/01/2024

HL:01/03/2024

13

 

Thông tư 17/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế

BH:29/12/2023

HL:01/03/2024

14

 

Thông tư 48/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã

BH:29/12/2023

HL:01/03/2024

15

 

Thông tư 34/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa

BH:30/11/2023

HL:01/03/2024

16

 

Thông tư 37/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới

BH:13/12/2023

HL:01/03/2024

17

 

Thông tư 19/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định 8/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

BH:25/12/2023

HL:01/03/2024

18

 

Thông tư 04/2024/TT-BQP của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 155/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần và Thông tư 156/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu

BH:15/01/2024

HL:02/03/2024

19

 

Thông tư 01/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

BH:18/01/2024

HL:03/03/2024

20

 

Thông tư 01/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

BH:20/01/2024

HL:05/03/2024

21

 

Thông tư 04/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

BH:22/01/2024

HL:06/03/2024

22

 

Thông tư 06/2024/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng

BH:24/01/2024

HL:10/03/2024

23

 

Thông tư 01/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

BH:26/01/2024

HL:15/03/2024

24

 

Thông tư 06/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

 

BH:29/01/2024

HL:15/03/2024

25

 

Thông tư 26/2023/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý thuốc methadone

BH:29/12/2023

HL:15/03/2024

26

 

Thông tư 03/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài

BH:30/01/2024

HL:18/03/2024

27

 

Thông tư 02/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

BH:02/02/2024

HL:20/03/2024

28

Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

BH:02/02/2024

HL:20/03/2024

29

 

Thông tư 11/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

BH:05/02/2024

HL:21/03/2024

30

 

Thông tư 09/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

BH:05/02/2024

HL:21/03/2024

31

 

Thông tư 07/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

BH:05/02/2024

HL:21/03/2024

32

 

Thông tư 08/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

BH:05/02/2024

HL:21/03/2024

33

 

Thông tư 10/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

BH:05/02/2024

HL:21/03/2024

34

 

Thông tư 12/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

BH:05/02/2024

HL:21/03/2024

35

 

Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

BH:05/02/2024

HL:22/03/2024

36

 

Thông tư 11/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000

BH:29/09/2023

HL:29/03/2024

 

www.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.227
Truy cập hiện tại 2.611 khách