Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Những chính sách pháp luật mới sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2022
10/12/2022 4:33:16 PM

1. Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế Căn cước công dân

Đây là một trong những đáng chú ý được nêu tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.

Theo Điều 12 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử được chia thành 02 mức độ với các thông tin và giá trị sử dụng khác nhau.

* Tài khoản định danh điện tử mức độ 1:

- Bao gồm những thông tin sau:

+ Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính.

+ Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung.

- Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 có giá trị chứng minh các thông tin cá nhân trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

* Tài khoản định danh điện tử mức độ 2:

- Bao gồm những thông tin sau:

+ Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính.

+ Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; Vân tay.

- Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch mà yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước; cung cấp thông tin các loại giấy tờ đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử khi thực hiện các giao dịch liên quan.

Như vậy, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được sử dụng thay cho Căn cước công dân và một số loại giấy tờ đã được tích hợp, giúp giảm bớt các giấy tờ, đơn giản hóa các thủ tục, giao dịch.

2. Điều chỉnh về cách xếp lương với một số công chức, viên chức

Tháng 10/2022 cũng đánh dấu thời điểm chính thức hiệu lực của loạt Thông tư mới, điều chỉnh về cách xếp lương đối với một số công chức, viên chức. Cụ thể như sau: 

Ngày có hiệu lực

Văn bản

Công chức, viên chức

Cách xếp lương mới

06/10/2022

Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT

Công chức kiểm dịch động vật

Hệ số lương từ 1,86 đến 6,38

Công chức kiểm dịch thực vật

Công chức kiểm soát đê điều

Công chức kiểm lâm

Hệ số lương từ 1,86 đến 6,78

Công chức kiểm ngư

Công chức thuyền viên kiểm ngư

Ngày 10/10/2022

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT

Viên chức biên tập viên

Hệ số lương từ 2,34 đến 8,00

Viên chức phóng viên

Viên chức biên dịch viên,

Viên chức đạo diễn truyền hình

Ngày 15/10/2022

Thông tư 07/2022/TT-BNV

Viên chức lưu trữ

Hệ số lương từ 1,86 đến 3,00

 

          3. Doanh nghiệp trở lại mức đóng 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

Trước đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, tại Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021, Chính phủ đã ban hành chính sách giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động.

Cụ thể, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022. 

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Như vậy, sang tháng 10/2022, chính sách hỗ trợ này sẽ chính thức kết thúc. Các doanh nghiệp sẽ phải quay trở lại mức đóng 1% cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức lưu trữ

Ngoài cách xếp lương, đây cũng là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 07/2022/TT-BNV quy định về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Theo đó, trong quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo bồi dưỡng với các hạng viên chức ngành lưu trữ, Thông tư 07 đã bỏ yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với từng vị trí.

Thay vào đó, các chức danh này chỉ cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với người công tác tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Trước đó, Thông tư 13/2014/TT-BNV yêu cầu từng chức danh lưu trữ viên chính, lưu trữ viên, lưu trữ viên trung cấp đều phải có chứng chỉ tin học cơ bản và chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ theo thứ tự lần lượt là bậc 3, bậc 2 và bậc 

5. Tăng giá dịch vụ đăng kiểm ô tô từ ngày 08/10/2022

Có hiệu lực từ ngày 08/10/2022, Thông tư số 55/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới sẽ chính thức điều chỉnh tăng giá dịch vụ đăng kiểm ô tô các loại thêm 10.000 đồng/lần/xe so với quy định trước đó.

Theo đó, mức phí dịch vụ đăng kiểm mới áp dụng với ô tô được quy định như sau:

- Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương: Phí dịch vụ đăng kiểm tăng từ 240.000 đồng/xe lên 250.000 đồng/xe.

- Xe ô tô chở người trên 40 ghế, xe buýt: Phí dịch vụ đăng kiểm tăng từ 350.000 đồng/xe lên 360.000 đồng/xe…

- Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng: Phí dịch vụ đăng kiểm tăng từ 560.000 đồng/xe lên 570.000 đồng/xe.

- Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; rơ moóc, sơ mi rơ moóc: Phí dịch vụ đăng kiểm tăng từ 180.000 đồng/xe lên 190.000 đồng/xe…

 

 

Lường Thanh Hải
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.346
Truy cập hiện tại 2.623 khách