Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc dừng tổ chức đấu giá các lô đất tại Khu HTKT KDC Hói Sai Thượng giai đoạn 3 xã Thuỷ Thanh
Ngày cập nhật 15/04/2024

Thực hiện Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2024 của UBND thị xã Hương Thủy về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 3 tại xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quỹ đất ở phân lô 60 lô đất tại Khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 3 tại xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 31/QĐ-TTPTQĐ ngày 12 tháng 03 năm 2024 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở 28 lô đất tại Khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 3 tại xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế để tổ chức đấu giá 28 lô đất tại Khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 3 tại xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 19/04/2024 tại UBND xã Thuỷ Thanh (Theo thông báo 634/TB-ĐGTS ngày 25/3/2024 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hiện nay, Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thuỷ đang chỉ đạo các phòng ban liên quan rà soát lại quy trình xây dựng giá đất theo Nghị định 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về giá đất và nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai.

Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế dừng tổ chức đấu giá các lô đất tại Khu HTKT Khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 3, tại xã Thuỷ Thanh.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy đề nghị Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến các khách hàng biết.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.394
Truy cập hiện tại 2.641 khách