Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày cập nhật 02/03/2023

Thực hiện Công văn số 633/SYT-NVD ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc.

Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các tổ chức, cá nhân không kinh doanh, phân phối, sử dụng và kịp thời thông báo đến Sở Y tế cũng như các cơ quan quản lý khi phát hiện các sản phẩm được liệt kê có các đặc điểm để phân biệt theo công văn đính kèm, cụ thể như sau:

- Nexium 40mg, Enterik Kapli Pellet Tablet, AstraZeneca, (01) 08699786040045, (21) 3500000157639358; (17) SKT: 09.2024; (10) Parti no: 22B264. Trong mỗi hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 7 viên.

- Nexium 40mg, Enterik Kapli Pellet Tablet, AstraZeneca, Số lô:21H979, trong mỗi hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 7 viên (hình ảnh giống với hình ảnh của lô Parti no: 22B264 nêu trên).

- Tetracyclin Tw3 250mg, SĐK: VD-28109-17, Số lô SX: 0321, NSX: 02/02/2021, HD: 02/02/2024, Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3, qui cách hộp 400 viên nén.

- Clorocid Tw3 250mg, SĐK: VD-25305-16, Số lô SX: 0321,NSX: 07/07/2021, HD: 07/07/2024, Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3, qui cách hộp 400 viên nén. Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 thông báo tới Cục Quản lý Dược từ 16/09/2019 đến 29/6/2022 (thời điểm Công ty thông báo), Công ty không tiến hành sản xuất lô thuốc nào đối với Clorocid Tw3, SĐK: VD-25305-16.

- TobraDex, hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 5ml, số lô: 22C10HB, ngày hết hạn/EXP: 10/03/2024, ngày sản xuất/ MFD: 10/03/2022 .

- Tecentriq 1200mg/20ml (atezolizumab), số lô B0033B03, HSD: 02/09/24, code 10001437939658.

- Diamicron MR 30mg, số lô: 695986, HSD: 09/2024.

- Coveram 5mg/5mg, số lô: 2170310010, HSD: 11/2024.

 

( Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.301
Truy cập hiện tại 2.613 khách