Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 trong kỳ thi tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
Ngày cập nhật 10/02/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV  ngày  02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022.

 Căn cứ kết quả thi vòng 1 trong kỳ thi tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022, thông báo một số nội dung như sau:

 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 trong kỳ thi tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2022. Thí sinh tự đối chiếu thông tin đã niêm yết với hồ sơ cá nhân nếu có sai sót thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua Phòng Nội vụ thị xã) theo số điện thoại 0234.3851430 để được chỉnh sửa kịp thời. (Có danh sách kèm theo).

2. Hình thức nội dung thi vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn

b) Nội dung thi:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Tổ chức phỏng vấn: Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Thời gian, địa điểm thi vòng 2: Bắt đầu lúc 08 giờ 15 phút ngày 17/02/2023 tại Phòng họp tầng 1 Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, Số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

4. Một số lưu ý đối với thí sinh khi dự thi:

- Yêu cầu các thí sinh tham dự thi mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác.

- Tuân thủ Nội quy thi tuyển trong thời gian dự thi.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng viên chức qua Phòng Nội vụ thị xã theo số điện thoại 0234.3851430 để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTD;

- Phòng Nội vụ thị xã;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã;

- Trang TTĐT thị xã (để TB);

- Thí sinh dự tuyển;             

- Lưu: HĐTDVC.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ THỊ XÃ

Võ Thị Minh Thảo


 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.736.723
Truy cập hiện tại 3.282 khách