Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022
Ngày cập nhật 05/09/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển chưa đảm bảo số dư theo quy định, để tuyển dụng đủ số lượng người làm việc đảm bảo nhu cầu giáo viên, nhân viên của các trường học. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và điều chỉnh chuyên ngành đào tạo trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng gia hạn thời gian

1. Ngạch giáo viên

- Giáo viên Tiểu học

- Giáo viên Tiếng anh - Tiểu học

- Giáo viên Tin học - Trung học cơ sở

- Giáo viên Thể dục - Trung học cơ sở

2. Ngạch nhân viên Trường học

- Nhân viên Thư viện

3. Ngạch nhân viên Trung tâm GDNN-GDTX

- Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm

II. Điều chỉnh chuyên ngành trình độ đào tạo

- Tại vị trí tuyển dụng: Giáo viên Tiếng anh - Tiểu học; trình độ tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, đúng chuyên ngành cần tuyển; điều chỉnh thành tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học khác trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Các điều kiện đăng ký dự tuyển cụ thể thực hiện theo Thông báo số 143/TB-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy.

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Kể từ 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 06 tháng 9 năm 2022, tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - Điện thoại liên hệ: 0234.3851430.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.285
Truy cập hiện tại 3.562 khách