Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết quả kiểm tra sát hạch, phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021
Ngày cập nhật 26/01/2022

Ngày 25/01/2022 Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã đã có Thông báo số 10/TB-HĐTDVC thông báo kết quả kiểm tra sát hạch, phỏng vấn tuyển dụng  viên chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 8115/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021;

Căn cứ kết quả kiểm tra sát hạch, phỏng vấn của Hội đồng kiểm tra sát hạch, Ban kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 thông báo kết quả kiểm tra sát hạch, phỏng vấn tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021 như sau:

(Có danh sách cụ thể kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã thông báo để các thí sinh dự tuyển và các cơ quan liên quan được biết.

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy- Điện thoại liên hệ: 0234.3851430./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.358
Truy cập hiện tại 2.629 khách