Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021
Ngày cập nhật 02/12/2021

Ngyaf 01/12/2021 UBND thị xã đã có Thông báo số 201/TB-UBND việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 7541/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 8336/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã năm 2021.

Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo thời gian nhận quyết định tuyển dụng viên chức của các thí sinh trúng tuyển trong đợt tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021.

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, địa chỉ số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo để các thí sinh trúng tuyển và các cơ quan liên quan được biết./.

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.044
Truy cập hiện tại 30.680 khách