Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã năm 2021
Ngày cập nhật 04/11/2021

Ngày 04/11/2021, Hội đồng TDVCSNGD thị xã đã có Thông báo số 15/TB-HĐTDVCSNGD thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã năm 2021

(Danh sách cụ thể kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.428
Truy cập hiện tại 2.637 khách