Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tập huấn cán bộ khung diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Thuỷ năm 2024
Ngày cập nhật 24/05/2024
Ngày 24/5, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thị xã Hương Thuỷ tổ chức tập huấn cán bộ khung diễn tập KVPT thị xã năm 2024. Đồng chí Lê Văn Cường - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thị xã dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
 

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ khung tham gia diễn tập KVPT thị xã được quán triệt, phổ biến kế hoạch điều hành diễn tập và thứ tự, nội dung các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; nội dung, phương pháp soạn thảo văn kiện diễn tập; hướng dẫn hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, HĐND, UBND, các ban Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng, hoạt động KVPT...

Thông qua tập huấn nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp thị xã và các địa phương, đơn vị nắm vững các nội dung cơ bản diễn tập KVPT thị xã, làm cơ sở để các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng đúng, đủ hệ thống văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập KVPT, đảm bảo đúng ý định, chất lượng, sát với yêu cầu nhiệm vụ của cuộc diễn tập.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.183
Truy cập hiện tại 30.744 khách