Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính quý I năm 2024
Ngày cập nhật 11/05/2024

Chiều 10/5, UBND thị xã Hương Thuỷ tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2024. Tham dự có đồng chí Trần Minh Long - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Minh Cường - Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ. Về phía thị xã có đồng chí Lê Văn Cường - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Phú - UVTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Ngô Văn Vinh - UVTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Ngô Thị Ái Hương - Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Võ Thị Minh Thảo - Trưởng phòng Nội vụ thị xã cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị của thị xã và các xã, phường.

Những tháng đầu năm 2024, công tác CCHC trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND thị xã tiếp nhận giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 97.5%%; tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 98.8%; tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC đạt 100%; kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ đạt 100%, trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm HCC thị xã đạt tỷ lệ 94,5%, tại xã, phường đạt 98,8%...

Về cải cách tổ chức bộ máy, địa phương đảm bảo các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành công vụ trong các cơ quan nhà nước từ thị xã đến cấp xã...

Kết quả xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đến nay, 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm HCC thị xã; 100% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo điều kiện vận hành các hệ thống thông tin chính quyền điện tử.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Một số đơn vị chưa thực hiện kịp thời việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các thủ tục hành chính phù hợp với các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành; việc cung cấp chế độ thông tin, báo cáo định kỳ chưa chủ động, thực hiện thiếu kịp thời; hồ sơ giải quyết TTHC còn trễ hẹn, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với bộ phận một cửa còn thiếu chặt chẽ nên kết quả giải quyết TTHC còn chậm so với thời gian quy định…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Minh Long đề nghị thị xã Hương Thuỷ cần phát huy vai trò người đứng đầu để đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC; tăng cường mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong thực hiện công tác CCHC; tích cực phối hợp giữa các phòng, ban và các địa phương; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Lê Văn Cường đề nghị các phòng ban, đơn vị và các địa phương tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ; học tập và nhân rộng các cách làm hay của các địa phương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường quan tâm và quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; thực hiện phân công, phân nhiệm, báo cáo UBND thị xã kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo từng tháng, từng quý…

Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.777.529
Truy cập hiện tại 244 khách