Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chủ tịch UBND thị xã đối thoại với thanh niên
Ngày cập nhật 24/05/2023

Nhằm tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất…, liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số, đồng thời, giúp thanh niên nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/6/2023, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy Nguyễn Thanh Minh sẽ có buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

  Buổi đối thoại tập trung vào các nội dung: 
- Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
- Hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp… của thanh niên
- Việc tiếp cận nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh
- Việc tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số...
  Ở chiều ngược lại, thanh niên có thể đề xuất với lãnh đạo thị xã về:
- Các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.
- Những sáng kiến, đề xuất liên quan chuyển đổi số trong khởi nghiệp, lập nghiệp
- Kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.
  Buổi đối thoại là dịp để lãnh đạo thị xã lắng nghe, trao đổi đối với nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển có liên quan đến thanh niên.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.679.468
Truy cập hiện tại 4.187 khách