Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hương Thủy - địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận hoàn thành xây dựng NTM
Ngày cập nhật 24/11/2021

Sáng 24/11, ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1972/QĐ-TTg công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Giai đoạn 2021 - 2025, xã Thủy Phù phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu, từ đó phát triển thành phường

Quyết định cũng giao UBND tỉnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; đồng thời, chỉ đạo UBND thị xã Hương Thủy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất, môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.
 
Thị xã Hương Thủy có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỉ lệ 100%, trong đó, 3 xã được công nhận NTM từ năm 2015, gồm Thủy Thanh, Thủy Tân và Dương Hòa. Qua 10 năm xây dựng NTM, bên cạnh 100% dự án đầu tư xây dựng cơ bản đều được thực hiện đúng quy trình, thủ tục và không có nợ đọng xây dựng cơ bản, từ nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là nguồn vốn của nhân dân và của các HTX nông nghiệp đã thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thị xã phát triển, nâng cao thu nhập người dân. 
 
Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của 7 xã đạt 11,6 triệu đồng/năm, thì đến cuối năm 2020, con số này là 46,08 triệu đồng/năm. Điều này góp phần quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo từ 9,39% (năm 2011) giảm xuống còn 2,41% vào cuối năm 2020. Cũng trong quá trình xây dựng NTM, tổng kinh phí để thực hiện là gần 2.500 tỷ đồng. Ngoài ngân sách của Trung ương, tỉnh, thị xã, các địa phương, doanh nghiệp…, đã có hơn 150 tỷ đồng (chưa bao gồm 15.730m2 đất, 1.409m tường rào, 4.928 cây xanh, 50.830 công lao động) do người dân đóng góp. Mức đóng góp này khá quan trọng, chiếm 6,059% trên tổng mức đầu tư của chương trình nhưng không vượt quá sức dân (10% trở lên). 
 
Quá trình đóng góp, việc huy động do chính người dân ở thôn, xóm, khu dân cư tự bàn bạc, quyết định, cũng như tự quyết định đầu tư các công trình theo quy hoạch, định hướng của chính quyền địa phương, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Việc người dân trực tiếp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do mình đóng góp thông qua các ban phát triển thôn; ban giám sát cộng đồng nên đảm bảo được sự đồng thuận, đáp ứng được yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình phúc lợi cấp thôn, xóm.
 
Ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, giai đoạn 2021-2025, bên cạnh phấn đấu đưa 2 xã Thủy Thanh và Thủy Phù đạt NTM kiểu mẫu, từ đó phát triển thành phường; các xã Thủy Tân, Dương Hòa và Phú Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, Hương Thủy đã và đang tập trung đầu tư các chỉ tiêu có tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, khắc phục triệt để một số vấn đề liên quan đến quy hoạch khu chế biến, sản xuất nông sản ở khu dân cư, bảo vệ môi trường...
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.764.075
Truy cập hiện tại 1.440 khách