Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 16/10/2023

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 25/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Nhằm tiếp tục góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn hệ thống điện, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định xã hội trong bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo với các nội dung như sau:

 

I. MỤC TIÊU

Cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; góp phần thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân trên địa bàn và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã giai đoạn 2023 - 2025 và góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Góp phần tiết kiệm tổng điện năng tiêu thụ, giảm bớt tổn thất điện năng với hệ thống điện.

II. NHIỆM VỤ

1. Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện,… đóng trên địa bàn.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình.

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nội quy về tiết kiệm điện, các quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm. Người đứng đầu tại cơ quan, công sở chịu trách nhiệm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về tiết kiệm điện tại đơn vị mình.

- Tăng cường thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

2. Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời

- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023-2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên (các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng chủ trì thực hiện).

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị phục vụ mục đích quảng cáo, trang trí, chiếu sáng công cộng.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp; ưu tiên lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

- Đẩy nhanh quá trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, …tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của công ty điện lực tại địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị Điện lực trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

3. Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình:

- Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

- Thường xuyên thực hiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 260C trở lên); ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt.

- Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

4. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về sử dụng điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

- Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của cơ sở cho khách hàng.

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản phối hợp với điện lực trong cắt giảm phụ tải.

- Triển khai chương trình khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ bằng các nguồn năng lượng tái tạo, các thiết bị điện sử dụng năng lượng tái tạo.

5. Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất:

- Khuyến khích triển khai chương trình các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận tự nguyện thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, lắp đặt điện mặt trời mái nhà và tư vấn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng chương trình huy động hệ thống phát điện dự phòng trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

- Khuyến khích xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, xây dựng và thực hiện các mục tiêu, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm.

- Tăng cường thúc đẩy các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến, thúc đẩy cải tiến công nghệ trong các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất, loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu, tiếp tục nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thông qua đầu tư các dự án tiết kiệm năng lượng.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải thiện hành vi sử dụng điện đối với: Người lao động, người quản lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cộng đồng dân cư thông qua các tổ chức đoàn thể xã hội, chính quyền cơ sở như Chi hội nông dân, Chi hội phụ nữ, Chi hội cựu chiến binh, Tổ dân phố/Thôn…, khách hàng tại các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhà hàng, cơ sở lưu trú …, người học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Xây dựng và tổ chức triển khai các quy tắc xã hội/cộng đồng, nội quy, quy định về hành vi sử dụng điện: Quy tắc sử dụng điện tại công sở, văn phòng, trường học, bệnh viện…; Quy tắc về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

- Xây dựng, tuyên truyền lối sống tiết kiệm điện và hiệu quả việc sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đến hộ gia đình: Tập huấn, hướng dẫn các chế độ vận hành tiết kiếm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện (tủ lạnh, điều hòa không khí, quạt, bình nước nóng, máy giặt, hệ thống chiếu sáng …) đến từng hộ gia đình thông qua sinh hoạt cộng đồng/khu dân cư; phát động phong trào gia đình tiết kiệm điện tại khu dân cư.

 - Xây dựng và tổ chức công bố rộng rãi định kỳ kết quả thực hiện tiết kiệm điện của các tổ chức đơn vị: Các phòng ban trong cơ quan, đơn vị; các phường, xã; các phân xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh, cơ sở dịch vụ trong các công ty,doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ thương mại.

- Xây dựng chuyên mục về “sử dụng điện tiết kệm và hiệu quả” trên cổng thông tin điện tử của UBND thị xã để đăng tải các thông tin về hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn. Xây dựng bản tin/chuyên mục, đưa tin định kỳ trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện để tuyên truyền nội dung “Tiết kiệm điện”.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện vào chương trình học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

2. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện

- Xây dựng và lồng ghép triển khai chương trình tài trợ cho các nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về tiết kiệm điện vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Phát động phong trào thi đua về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về tiết kiệm điện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lựa chọn, ứng dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, vật liệu, nguyên liệu đầu vào,…có hiệu suất sử dụng năng lượng cao, tiết kiệm điện khi cải tạo, mở rộng, đầu tư mới, chuyển đổi công năng,…

- Khuyến khích việc chuyển đổi công nghệ, thiết bị máy móc, phương tiện, vật liệu, nguyên, nhiên liệu theo hướng dẫn tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

-  Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh tận dụng các nguồn năng lượng phát sinh trong quá trình sản xuất như nhiệt thải phục vụ phát điện; tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, năng lượng nội bộ, giảm nhu cầu điện của đơn vị từ nguồn điện lưới quốc gia.

- Yêu cầu mua sắm các trang thiết bị có hiệu suất sử dụng điện cao, tiết kiệm năng lượng, lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, phù hợp vào hệ thống điện nội bộ, các hệ thống tự động kiểm soát tiêu thụ điện đối với các hạng mục đầu tư sử dụng hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước.

- Thúc đẩy việc tự động hóa, tối ưu hóa việc sử dụng điện của các thiết bị, phương tiện, máy móc sử dụng điện, hệ thống nhiệt lạnh, chiếu sáng,… tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ …

3. Giải pháp về triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Khuyến khích việc triển khai tiêu chuẩn quản lý sử dụng điện năng tại các cơ sơ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại, lưu trú.

- Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng điện phối hợp với đơn vị Điện lực thực hiện các hoạt động quản lý phụ tải do ngành điện triển khai.

IV. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng ngân sách nhà nước

-  Quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn  thể  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như: Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm; thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào. Sử dụng điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết và để chế độ làm mát từ 26°C trở lên kết hợp với quát gió. Đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm của đơn vị.

- Vận động người dân và doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

2. Phòng Kinh tế

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan đơn vị và các địa phương triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Phối hợp với đơn vị Điện lực, Ủy ban nhân dân các phường, xã và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền quy định của Nhà nước về tiết kiệm điện năng và vận động thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện để cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của Nhà nước; lập danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi thiếu nguồn trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, các tổ chức liên quan đề xuất các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy các hoạt động ứng dụng năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo UBND thị xã vướng mắc (nếu có).

3. Phòng Quản lý đô thị

Trong công tác thẩm định dự án, thiết kế công trình xây dựng cần chú trọng đến nội dung sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo các quy định pháp luật thuộc chuyên ngành quản lý. Khuyến khích các đơn vị sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Xây dựng kế hoạch thay thế, đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trên địa bàn đến năm 2025, ưu tiên sử dụng đèn LED đối với các công trình chiếu sáng công cộng.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Trên cơ sở đề xuất kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch của các phòng, ban, đơn vị, địa phương có liên quan và khả năng cân đối ngân sách thị xã, tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các quy định khác có liên quan.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH,TT-TT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn mình để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền và đa dạng hóa công tác truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm điện đem lại hiệu quả cho người dân và cộng đồng theo tinh thấn nội dung Chỉ thị  số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ  tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với cơ quan Điện lực đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến tiết kiệm điện trong các trường học, lồng ghép các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong các giờ lên lớp, các bài giảng tại các trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, các tổ chức liên quan trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc ngành quản lý (về ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh,…) có lồng ghép nội dung sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo.

8. Chủ tịch UBND các phường, xã có trách nhiệm:

- Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về tiết kiệm điện, xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát việc thực hiện các biên pháp tiết kiệm điện trên địa bàn.

- Phối hợp với cơ quan Điện lực theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, công sở thuộc địa bàn quản lý.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân, các doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện tiết kiệm, sử dụng điện có hiệu quả và việc khuyến khích sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

9. Điện lực Hương Thủy có trách nhiệm:

- Đảm bảo cấp điện trên địa bàn thị xã theo danh sách các phụ tải ưu tiên cấp điện được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm. Trong đó ưu tiên cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn thị xã;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tổ chức tuyên truyền, quảng bá việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo. Triển khai các chương trình vận động tiết kiệm điện như Chương trình gia đình tiết kiệm điện, trường học chung tay tiết kiệm điện, giờ trái đất,...

 

Nguyễn Nguyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.251
Truy cập hiện tại 2.613 khách