Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng giám sát xổ số có quyền tạm đình chỉ quay số mở thưởng
Ngày cập nhật 13/04/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTC quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số. Trong đó, Thông tư đã quy định rõ một số trường hợp Hội đồng giám sát xổ số có quyền tạm đình chỉ quay số.

Thông tư đã quy định rõ về cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số; giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng. Theo đó, việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số được căn cứ theo các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của công ty xổ số kiến thiết.

Hội đồng giám sát xổ số làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số đối với các nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư này tối thiểu phải có chủ tịch hoặc 1 phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số; thư ký Hội đồng giám sát xổ số và 3 thành viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự.

Việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng giám sát xổ số yêu cầu phải có đủ thành phần tham dự theo quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do UBND cấp tỉnh ban hành.

Về giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng, Hội đồng giám sát xổ số có nhiệm vụ: Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng đối với các sản phẩm xổ số công ty xổ số kiến thiết được phép kinh doanh theo quy định pháp luật; giám sát và kiểm tra về số lượng, xuất xứ của các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng, các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất, nhằm đảm bảo các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định.

Trường hợp cần thiết, Hội đồng giám sát xổ số được yêu cầu kiểm tra đột xuất toàn bộ hoặc một phần các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng theo từng nội dung trên...

Hội đồng giám sát xổ số có quyền tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau: Thiết bị sử dụng cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng giám sát xổ số làm việc; thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng.

Ngoài ra, khi tổ chức mở thưởng không đúng lịch mở thưởng (ngày, giờ) và địa điểm mở thưởng như đã thông báo của công ty xổ số kiến thiết hoặc có biểu hiện gian lận khi tổ chức quay số mở thưởng, thì Hội đồng giám sát xổ số cũng có quyền tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2021.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.105.554
Truy cập hiện tại 2.439 khách