Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ triển khai chốt thông tin và số liệu tại các xã, phường sau khi Công tác viên Dân số đã rà soát lại từng hộ gia đình .
Ngày cập nhật 05/04/2021

      Thực hiện Chỉ đạo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) về việc hướng dẫn khóa sổ A0 năm 2020 và chuẩn bị đổi sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ (Sổ A0) giai đoạn 2021-2025. Trung tâm Y tế Thị xã Hương Thuỷ đã hướng dẫn cho các xã, phường khóa Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ năm 2020 và chuẩn bị đổi Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ giai đoạn 2021-2025 theo Hướng dẫn số 90/HD-TTYT ngày 26/01/2021. Sau gần một tháng Cán bộ Chuyên trách và Cộng tác viên Dân số rà soát tại hộ gia đình, nay Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ triển khai chốt thông tin và số liệu tại các xã, phường.

 

     Tham gia Đoàn chốt thông tin và số liệu tại các xã, phường về phía thị xã có Bà Nguyễn Thị Phương Khuyến Trưởng phòng và các chuyên viên Phòng DS-KHHGĐ; về phía xã, phường có Bác sĩ Trưởng trạm Y tế và Chuyên trách Dân số.

     Qua kiểm tra, rà soát Đoàn đã chỉ ra những thiếu sót mà các đơn vị còn mắc phải như: Cách ghi sổ Ao còn bỏ sót nhiều thông tin như dân tộc, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, BPTT cập nhật chưa kịp thời, chuyển đi và chết vẫn còn bỏ sót. Số hộ và nhân khẩu có chệch lệch giữa thực tế và dữ liệu dân cư nhưng không đáng kể. Để hoàn thiện trước khi in sổ Ao, đề nghị Trạm Y tế tạo điều kiện cho Cán bộ Chuyên trách có thời gian rà soát cùng CTV, cập nhật những sai sót, biến động vào dữ liệu dân cư tại phòng Dân số. Cộng tác viên dân số tiếp tục bổ sung biến động năm 2021 vào sổ Ao cho đến khi in sổ Ao mới.

Một số hình ảnh hoạt động:

                      

                      

                      

                      

                      

 

Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phòng Dân số
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.105.328
Truy cập hiện tại 2.376 khách