Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hướng dẫn xếp lương giáo viên mầm non công lập
Ngày cập nhật 04/03/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, có hiệu lực thi hành từ 20/3/2021.

Thông tư nêu rõ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm 3 hạng: 1. Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26; 2. Giáo viên mầm non hạng II - Mã số v.07.02.25; 3.Giáo viên mầm non hạng I - Mã số V.07.02.24.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với Giáo viên mầm non hạng III là: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với Giáo viên mầm non hạng II là: Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

Đối với Giáo viên mầm non hạng I, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng là: Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

Cách xếp lương

Theo Thông tư, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại AO, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại Al, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 20/3/2021.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.208
Truy cập hiện tại 2.604 khách