Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tổ chức tuyên truyền về công tác tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước khác có dịch về Việt Nam
Ngày cập nhật 14/02/2020

Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-BTL ngày 03/02/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước khác có dịch về Việt Nam

Công văn số 260BTL-HC ngày 03/02/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc phối hợp sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập từ Trung Quốc và các nước khác có dịch về Việt Nam. Trong đó, có 450 công dân được bố trí đến khu cách ly trên địa bàn thị xã Hương Thủy, cụ thể tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế (xã Thủy Bằng: 250 công dân và tại Trung đoàn 176 (phường Phú Bài), 200 công dân; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND thị xã đã ban hành Công văn số 139/UBND-YT ngày 12/02/2020 về việc tổ chức tuyên truyền về công tác tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước khác có dịch về Việt Nam. Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND phường Phú Bài và xã Thủy Bằng khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Y tế thị xã, Trung tâm Y tế thị xã: Chủ động phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị xã, UBND: phường Phú Bài, xã Thủy Bằng và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân phường Phú Bài, xã Thủy Bằng về công tác tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước khác có dịch về cách ly tập trung tại 2 đơn vị nói trên, để nhân dân trong khu vực biết, ổn định tâm lý tránh hoang mang, lo lắng.

2. UBND phường Phú Bài, xã Thủy Bằng: Phối hợp chặc chẽ với các cơ quan chức năng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, tổ dân phố liên quan tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, nhân dân biết, tránh hoang mang, lo lắng.

3. Đề nghị UBMTTQVN thị xã: Chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác tiếp nhận này.

 

Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.284
Truy cập hiện tại 2.615 khách