Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2)
Ngày cập nhật 04/08/2019

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2) như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm, khu đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 04 lô.

2. Địa điểm, vị trí: Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước... cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư;

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

- Chiều cao công trình: ≤  7 tầng;

II. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, cơ quan có tài sản, nơi có tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản cụ thể như sau:

1. Tên, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

1

196

04

Phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa thiên Huế

 

598,0

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 
56 m và 12 m

 

16.000.000

9.568.000.000

2

197

04

570,0

16.000.000

9.120.000.000

4

199

04

590,3

16.000.000

9.444.800.000

5

200

04

590,3

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 
56 m và 15,5 m

16.500.000

9.739.950.000

Tổng số lô đất: 04 lô

2.348,6

 

 

 

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước thực hiện nộp các khoản phí, lệ phí theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Cơ quan có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  Thừa Thiên Huế.

3. Nơi có tài sản: Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở phân lô cấp tỉnh năm 2018, Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất 45 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Dương giai đoạn 3 (đợt 2), Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2);

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; bước giá; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 12 tháng 8 năm 2019, liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  Thừa Thiên Huế để được hướng dẫn.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, 500.000.000 đồng (Tiền mua hồ sơ được hoàn trả lại trong trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức và trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

4. Tiền đặt trước: (15% giá khởi điểm của lô đất mà khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt từ ngày 12 tháng 8 năm 2019 đến 17 giờ 00 ngày 14 tháng 8 năm 2019 vào số tài khoản 040013518108 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Huế hoặc Số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước, trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước và không có quyền khiếu nại về việc này.

5. Bước giá: 450.000.000 (Bốn trăm năm mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, đối tượng, điều kiện  cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 ngày 12/8/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

b. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký tham gia đấu giá nhiều thửa đất khác nhau, trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

c. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá;

- Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành;

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

d. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 15/8/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất – sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, 24 Lê Lợi, thành phố Huế điện thoại: 0234.3898924 – 0234.3898925; Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn ./.

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.990.569
Truy cập hiện tại 1.588 khách