Tìm kiếm
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức các xã, phường năm 2023
Ngày cập nhật 24/04/2023

Ngày 21/4/2023, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 62/TB-UBND về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ  đăng ký tuyển dụng công chức các xã, phường năm 2023. Theo đó:

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023 và Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc bổ sung chỉ tiêu và điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023.

Kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức các xã, phường, số lượng hồ sơ đăng ký vào các vị trí làm việc chưa đảm bảo số dư theo quy định. Để tuyển dụng đủ số lượng người làm việc và đảm bảo theo nhu cầu vị trí việc làm của các xã, phường, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức các xã, phường năm 2023, đối với các vị trí tuyển dụng như sau:

 

1. Nhu cầu về vị trí tuyển dụng công chức của từng xã, phường: Số lượng 06 người, cụ thể:

 

Stt

Đơn vị

(Xã, phường)

Chỉ tiêu tuyển

Số lượng

Trình độ

Chức danh

công chức tuyển dụng

Chuyên ngành đào tạo

1

Thủy Dương

01

01

Đại học trở lên

Tài chính - Kế toán

Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

2

Thủy Phương

01

01

Đại học trở lên

Văn hóa - Xã hội

Các ngành: Kinh tế; Kế toán; Văn hóa - Xã hội

3

Thủy Phù

02

01

Đại học trở lên

Văn phòng - Thống kê

Các ngành: Luật; Hành chính; Kinh tế

01

Tư pháp - Hộ tịch

Luật và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

5

Phú Sơn

01

01

Đại học trở lên

Văn phòng - Thống kê

Các ngành: Luật; Hành chính; Kinh tế; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

6

Dương Hòa

01

01

Đại học trở lên

Văn hóa - Xã hội

Các ngành: Văn hóa - Xã hội; Thể dục Thể thao, Luật; Kinh tế; Giáo dục Thể chất

 

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Điều kiện đăng ký dự tuyển và các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023 và Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc bổ sung chỉ tiêu và điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng công chức xã, phường năm 2023.

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Kể từ 07 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - Điện thoại liên hệ: 0234.3851.430./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.359.525
Truy cập hiện tại 7.145 khách