Tìm kiếm
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thị xã năm 2022
Ngày cập nhật 01/03/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thị xã năm 2022.

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã thông báo.

1. Danh sách những người trúng tuyển gồm 07 viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. (có danh sách cụ thể kèm theo)

2. Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thị xã Hương Thủy năm 2022, trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023, đến phòng Nội vụ thị xã bổ sung hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Sở Tư pháp).

- Bản sao (có công chứng) sổ bảo hiểm xã hội (nếu có), (đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ).

- Bản gốc văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển để kiểm tra đối chiếu.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND thị xã ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND thị xã thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử thị xã và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã thông báo để các thí sinh trúng tuyển và các cơ quan liên quan được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Anh Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.252.863
Truy cập hiện tại 6.561 khách