Tìm kiếm
Thông tin danh mục và nội dung văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành
Ngày cập nhật 01/03/2023

Thực hiện Công văn số 170/STP-BTTP ngày 03/02/2023 của Sở Tư pháp về thông tin danh mục văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo đó, Sở Tư pháp đã rà soát, hệ thống danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực thi hành (tính đến ngày 31/01/2023).

UBND thị xã đề nghị các phòng, ban chuyên môn; UBND các xã, phường phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và nghiên cứu, tham khảo, phục vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Danh mục và nội dung văn bản quy phạm pháp luật nêu trên xem chi tiết tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Huệ - Phòng Tư pháp thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.253.169
Truy cập hiện tại 6.691 khách