Tìm kiếm
Rà soát các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao
Ngày cập nhật 27/10/2022

Sáng 27/10, UBND thị xã tổ chức phiên họp nhằm rà soát các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng chí Ngô Văn Vinh - UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên họp.

Theo đó, căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, tính tới thời điểm hiện tại: Thủy Tân đạt 14/19 tiêu chí; Thủy Phù và Dương Hòa đạt 13 tiêu chí; Thủy Thanh đạt 12 tiêu chí và Phú Sơn đạt 8 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu, như: quy hoạch, giao thông, thu nhập, hộ nghèo, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn…
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách thức triển khai kế hoạch, hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.
 
 
Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngô Văn Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong quá trình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, các xã chủ động căn cứ hướng dẫn (Phòng Kinh tế tổng hợp) phối hớp với Tổ công tác của BCĐ để rà soát, đánh giá lại cụ thể, chi tiết, đúng thực chất từng tiêu chí, hoàn thành trước tháng 11/2022; trong đó, Thủy Thanh và Thủy Phù phải hoàn thiện hồ sơ để công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023. Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, đánh giá lại các tiêu chí chưa đạt, các phòng, ban liên quan tham mưu UBND thị xã cân đối, bố trí nguồn vốn (theo định hướng) cũng như sớm triển khai hội nghị nhân rộng đề án thu gom phân loại rác thải tại nguồn.
Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.252.765
Truy cập hiện tại 6.515 khách