Tìm kiếm
Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW: Nhìn từ Hương Thủy
Ngày cập nhật 08/06/2021

Tinh gọn bộ máy, năng động và nhất quán trong chỉ đạo điều hành, giảm các cuộc họp không cần thiết, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại... là những ưu điểm khi triển khai mô hình “nhất thể hóa” một số chức danh tại thị xã Hương Thủy.

Ông Trần Tấn Quốc (giữa) giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thị ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã

Sau thời gian thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, hiện tại, Hương Thủy đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Thị ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã; Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, giảm 2 vị trí lãnh đạo cấp phòng; chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND đã thực hiện 9/12 phường, xã; chức danh Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND đã thực hiện 3/12 phường, xã; giảm số lượng cán bộ bán chuyên trách và tăng cường kiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; năm 2015, trên địa bàn thị xã giảm 31 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập…
 
Cũng theo đánh giá, Hương Thủy đã thực hiện khá tốt việc xây dựng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên, đồng thời, thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nơi có điều kiện. Theo đánh giá, đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tế, giảm các đầu mối có nhiệm vụ tương đồng, tinh gọn bộ máy và tạo sự đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ. 
 
“Trước khi thực hiện, Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch kết hợp kiểm tra nghiệp vụ, nắm thực trạng đội ngũ thôn, tổ dân và phối hợp chặt chẽ với phòng Nội vụ thị xã để hướng dẫn kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Hiện, Hương Thủy có 101 thôn, tổ dân phố bầu thôn trưởng, tổ trưởng dân phố; đã giới thiệu 58/99 thôn trưởng, tổ trưởng là đảng viên; đã thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tại 26 thôn, tổ dân phố”, ông Lê Ngọc Sơn - Bí Thị ủy Hương Thủy thông tin.
 
 
Biểu quyết bầu Thôn trưởng thôn 2, xã Thủy Phù (ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát)
 
Trong quá trình thực hiện nhất thể hóa, có thể nói, mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là một trong những điểm nhấn của thị xã Hương Thủy, trong đó, điển hình là ở 2 xã: Thủy Phù và Dương Hòa. “Đảm nhận 2 vai, nếu khi ở vai trò bí thư chi bộ tôi có thể đưa ra các kế hoạch, còn khi ở vai còn lại tôi có thể thực hiện ngay công việc đó, tất nhiên là trên tinh thần dân chủ, tập trung. Ngoài tạo thuận lợi trong giải quyết công việc, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố còn tạo nên sự đoàn kết, giúp việc lãnh đạo và chỉ đạo được sát sao hơn, công việc được thực hiện đúng định hướng, nhất quán và hiệu quả hơn, nâng cao và thể hiện rõ nét hơn vai trò của Đảng”, ông Lê Viết Song - Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn 8A, xã Thủy Phù cho biết.
 
Triển khai “nhất thể hóa” từ năm 2018, đến hiện tại, tất cả 5/5 thôn của xã Dương Hòa đã thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời trưởng thôn. “Việc nhất thể hóa đã nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành; thể hiện được sự thống nhất giữa chủ trương với thực tiển, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm”, ông Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Dương Hòa cho biết.
 
Theo bà Ngô Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Thủy Phù, hiện Thủy Phù có 12 bí thư chi bộ thôn, trong đó, có 8 bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng. Qua quá trình nắm bắt cũng như thông qua các hoạt động, có thể thấy những chủ trương, kế hoạch của cấp trên được triển khai nhanh, nêu bật được vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ trong điều hành, chỉ đạo, giúp giảm được chi phí về ngân sách tiền lương. “Không chỉ vậy, bí thư kiêm trưởng thôn là đảng viên còn tạo được uy tín và lòng tin của Nhân dân, giúp điều hành, thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn thôn đạt hiệu quả cao”, bà Ngọc chia sẻ thêm.
 
Ngoài những ưu điểm nêu trên, trong quá trình triển khai nhất thể hóa, cụ thể là chức danh bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng cũng tồn tại một số bất cập khi công tác nhân sự một số nơi phải làm lại và làm lại nhiều lần; một số bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm, uy tín chưa nhiều, gặp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Đơn cử như trong thiên tai, lũ lụt…, nếu bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng chẳng may ốm đau thì trong lúc đột xuất, rất khó để tìm người thay thế. Hay như trong công tác vận động, 1 bí thư chi bộ và 1 tổ trưởng, thôn trưởng sẽ góp thêm nhiều tiếng nói, giúp tác động hiệu quả hơn trong giải quyết công việc thay vì 1 người.
 
Ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Thị ủy Hương Thủy cho biết, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Điều này thể hiện qua nhận thức của cán bộ, đảng viên cũng như sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện và cho thấy là tính hiệu quả công việc, tính đúng đắn, phù hợp thực tiễn trong giai đoạn xã hội phát triển hiện nay. 
 
Về một số vướng mắc trong quá trình triển khai, theo ông Sơn, thời gian tới, bên cạnh tiếp tục thực hiện kiên trì, nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo kế hoạch của Tỉnh ủy, Thị ủy; thực hiện mô hình nhất thể hóa trên cơ sở tình hình thực tế của từng địa phương; Hương Thủy sẽ tiếp tục thực hiện nhân rộng một số chủ trương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW mà qua thực tế một số địa phương, đơn vị đã làm tốt và hiệu quả cao, đồng thời, sớm ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với các chức danh đã thực hiện nhất thể hóa…
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.933.298
Truy cập hiện tại 5.943 khách