Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Ngày cập nhật 07/05/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Theo đó,  01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024Bãi bỏ TTHC số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã).

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.826.686
Truy cập hiện tại 1.005 khách