Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TTHC: ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ngày cập nhật 07/05/2024
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 công bố danh mục 01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, 01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

- Thời hạn giải quyết: Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có).

-  Địa điểm thực hiện:  Cơ sở giáo dục /Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế. 

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó: Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh đăng ký dự thi tại địa điểm (gọi là nơi đăng ký dự thi) do sở Giáo dục và Đào tạo quy định. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.826.443
Truy cập hiện tại 910 khách