Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CÔNG BỐ 09 TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
Ngày cập nhật 07/05/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 công bố 09 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 09 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có:

1. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Phí, lệ phí: Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép: Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn; Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút; Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

- Lĩnh vực: xuất bản

2. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Phí, lệ phí: không có

- Lĩnh vực: in

3. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Phí, lệ phí: không có

- Lĩnh vực: in

4. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Phí, lệ phí: không có

- Lĩnh vực: in

5. Cấp giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Phí, lệ phí: không có

- Lĩnh vực: in

6. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Phí, lệ phí: không

- Lĩnh vực: phát hành xuất bản phẩm

7. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm  

Phí, lệ phí: không

- Lĩnh vực: phát hành xuất bản phẩm

8. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm  

Phí, lệ phí: không

- Lĩnh vực: phát hành xuất bản phẩm

9. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Phí, lệ phí: Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ

- Lĩnh vực: phát hành xuất bản phẩm

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kýBãi bỏ nội dung các TTHC công bố tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 và Quyết định số 222 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.826.602
Truy cập hiện tại 983 khách