Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ
Ngày cập nhật 15/03/2024
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

1. Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định: không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Thời gian ra quyết định phê duyệt: 03 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định đủ điều kiện phê duyệt. (trong đó 05 ngày đối với Sở Giao thông vận tải; 03 ngày đối với UBND tỉnh).

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế.  (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

- Phí, lệ phí: không

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Thay thế thủ tục hành chính tương ứng tại Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.827.947
Truy cập hiện tại 1.735 khách