Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố danh mục 10 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Ngày cập nhật 21/02/2024
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 19/2/2024 công bố 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế là: Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I.; Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục số I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục số II; Khám sức khoẻ định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam; Cấp Giấy khám sức khoẻ cho người lái xe;; Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô.; Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên; Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi; Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; Khám sức khỏe định kỳ; Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế thủ tục hành chính số 87 thuộc lĩnh vực Dược phẩm, bãi bỏ các thủ tục hành chính số 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 thuộc lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh tại quyết định 447/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.827.774
Truy cập hiện tại 1.675 khách