Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
ĐẨY MẠNH CCHC - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
Ngày cập nhật 15/12/2023
Giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh
Giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh
             Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh làm tốt công tác cải cách hành chính (CCHC). Điều này được minh chứng qua nhiều kết quả tích cực mà tỉnh đạt được thông qua Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân được công bố hàng năm. Có được kết quả này là nhờ tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế

Trong nhiều năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn quán triệt xuyên suốt tinh thần chỉ đạo và xác định công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh là chương trình trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, hàng năm tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch và nhiều văn bản liên quan để chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh CCHC; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường khả năng thực thi của cấp dưới, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường chính xác, khách quan kết quả, hiệu quả đạt được trong công tác triển khai các đề án, nhiệm vụ đã đề ra. Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để phát huy vai trò, nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ và tranh thủ sự đồng tình hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo việc gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng, triển khai nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã và lấy kết quả thực hiện công tác CCHC là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các đơn vị, địa phương và gắn chặt với công tác thi đua, khen thưởng.

Tỉnh luôn kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp để đẩy mạnh CCHC thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của 04 Tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo rà soát, đơn giản hoá TTHC cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; nhờ đó Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) các năm 2021, 2022 luôn đứng top 10 của cả nước, năm 2021 đứng vị trí thứ 8, năm 2022 đứng vị trí thứ 6.

Nỗ lực trong công tác CCHC đã tác động tích cực đến hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm 2021 - 2023 đạt 7,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Thu ngân sách tăng bình quân 12,5%/năm. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng bình quân 8,3%/năm. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công của tỉnh đạt kế hoạch đề ra.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Có thể thấy, những nỗ lực trong công tác CCHC đã tác động tích cực đến hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển. Việc đẩy mạnh CCHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Thông qua việc đẩy mạnh CCHC đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, kịp thời đáp ứng những nhu cầu và quyền lợi chính đáng của người dân tại cơ sở; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hoạt động của chính quyền các cấp. Kết quả chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh qua các năm đều đứng trong nhóm tốt so với cả nước.

Với việc đẩy mạnh cải cách TTHC và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trực tiếp liên quan tới người dân; đơn giản hóa TTHC giảm thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang)
kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua, công tác CCHC được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời. UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác CCHC, đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan, địa phương hầu hết đã tích cực nghiên cứu, thay đổi phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

“Hiện chúng tôi đang tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, công chức. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số, theo mục tiêu “Làm việc không giấy tờ; hội họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không dùng tiền mặt””, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.827.952
Truy cập hiện tại 1.738 khách