Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 10/2018
Ngày cập nhật 01/11/2018
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 9 7 2 0 7 2 0 7 2 0 9 0 0 9 0 0
2 Cấp phép xây dựng 14 12 2 0 12 2 0 12 1 0 14 0 0 14 0 0
3 An toàn thực phẩm 7 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 34 21 13 0 21 13 0 24 10 0 32 2 0 33 1 0
6 Tư pháp 30 28 2 0 28 2 0 28 2 0 30 0 0 30 0 0
7 LĐ - TB& XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đất đai 637 527 110 0 527 110 0 577 59 1 564 60 3 627 9 1
Tổng 732 603 129 0 603 129 0 656 74 1 657 62 3 721 10 1

Số phiếu không hợp lệ: 3

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.140
Truy cập hiện tại 30.725 khách