Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường công tác tiết kiệm điện
Ngày cập nhật 29/11/2017

Trong thời gian qua công tác tiết kiệm điện nhìn chung vẫn chưa đạt được hiệu quả cao, do công tác tuyên truyền, vận động chưa đạt được kết quả thiết thực, thói quen sử dụng năng lượng lãng phí của không ít người dân chưa thay đổi, cơ sở hạ tầng hệ thống, thiết bị điện đã lạc hậu, xuống cấp, chậm được đầu tư đổi mới. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng vẫn còn dùng bóng đèn công suất lớn, hiệu suất thấp; khách sạn, nhà hàng và hộ kinh doanh vẫn có hiện tượng sử dụng quá nhiều đèn chiếu sáng để phục vụ các hình thức quảng bá, quảng cáo. Nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận lãnh đạo doanh nghiệp, khá nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chỉ quan tâm tìm kiếm lợi nhuận từ thương mại, dịch vụ chưa quan tâm đến hiệu quả tiết kiệm được từ chi phí tiêu hao năng lượng đầu vào bằng cải tiến công nghệ, tâm lý còn e ngại thực hiện kiểm toán năng lượng. Để chẩn chỉnh ngày 21/11/2017, UBND tỉnh có Chỉ thị số 24/CT-UBND về Tăng cường công tác tiết kiệm điện    

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp tăng cường tiết kiệm điện, như sau:
1. Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện
a) Đối với cơ quan, công sở:
- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành;
- Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm;
- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện;
- Khi mua sắm các phương tiện, thiết bị sử dụng điện phải mua sắm các loại được dán nhãn năng lượng loại nhãn xác nhận (nhãn ngôi sao năng lượng) hoặc nhãn so sánh đạt cấp hiệu suất năng lượng 5 sao thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp:
- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí... vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải;
- Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: năng lượng gió, mặt trời, biomass,...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm; 
- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản pháp luật khác liên quan, cụ thể là xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm và 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; báo cáo Sở Công Thương kết quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 3 năm/lần thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc và các nội dung khác quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Hàng năm, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện để tiết kiệm ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.
c) Đối với đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng:
- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động;
- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới;
- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.
d) Đối với hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ:
- Khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng;
- Khuyến khích sử dụng các giải pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 250C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài chỉ từ 3-50C, dùng quạt thay thế điều hòa khi thời tiết không quá nóng, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm từ 17h đến 20h hàng ngày;
- Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng, khách sạn,... tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực tỉnh trong trường hợp thiếu điện;
- Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng khách sạn là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
2. Tổ chức thực hiện
a) Sở Công Thương có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền quy định của Nhà nước, của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiết kiệm điện năng và vận động thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện để cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của Nhà nước; lập danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi thiếu điện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- Thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung của của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
b) Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:
- Đảm bảo cấp điện trên địa bàn tỉnh theo danh sách các phụ tải ưu tiên cấp điện được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm. Trong đó ưu tiên cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh;
- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện để đảm bảo cấp điện liên tục và ổn định, giảm tổn thất;
- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền, quảng bá việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo. Triển khai các chương trình vận động tiết kiệm điện như Chương trình gia đình tiết kiệm điện, trường học chung tay tiết kiệm điện, giờ trái đất,…
- Tổ chức thống kê, báo cáo tình hình sử dụng điện tại các cơ quan công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, tình hình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; báo cáo Sở Công Thương và UBND tỉnh.
c) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:
Kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia quảng cáo, hạn chế sử dụng bóng đèn có công suất lớn, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện trong các bảng quảng cáo có đèn chiếu sáng. Thực hiện vận hành bảng quảng cáo theo quy định. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện.
d) Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải; các sở, ban ngành cấp tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng có trách nhiệm:
- Nghiên cứu ứng dụng Khoa học Công nghệ tiên tiến, tiết kiệm điện, năng lượng; hướng dẫn sử dụng và kiểm tra giám sát việc sử dụng, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm điện đối với các dự án, công trình, trụ sở, tòa nhà làm việc; hệ thống chiếu sáng đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh khi xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp các công trình, dự án;
- Khi tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, thẩm định, phê duyệt các hồ sơ, dự án cần quan tâm đến việc sử dụng điện, năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Không chấp thuận, thẩm định, phê duyệt, cấp phát kinh phí với các hồ sơ dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước vi phạm các quy định của Nhà nước về sử dụng điện, năng lượng và Chỉ thị này.
đ) Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, bài viết tuyên truyền về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về tiết kiệm điện; thông báo nội dung Chỉ thị này để các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
e) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm:
- Xây dựng và ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sản xuất của ngành, địa phương và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện;
- Tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân, các doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện có hiệu quả;
- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị này, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm ban hành các văn bản quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tiết kiệm.
4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có hoạt động điện lực và sử dụng điện có trách nhiệm thi hành , tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.763.752
Truy cập hiện tại 1.324 khách