Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022
Ngày cập nhật 15/06/2022

Sáng 14/6, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã phối hợp với Trung tâm chính trị thị xã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức thuộc đối tượng 4 năm 2022.

Tại lớp tập bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu một số chuyên đề về: biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt nam; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
 
 
Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Qua đó, nắm bắt tình hình thực tế của địa phương để triển khai những phương án ứng phó phù hợp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới.
 
Lớp bồi dưỡng bế mạc vào ngày 15/6.
 
Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.802.422
Truy cập hiện tại 3.019 khách