Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Điều chỉnh kinh phí thực hiện Chương trình MTQG năm 2018
Ngày cập nhật 14/11/2018

Ngày 08/11/2018, Sở Tài chính tỉnh có Thông báo số 2901/TB-STC gửi UBND thị xã Hương Thủy về việc Điều chỉnh kinh phí thực hiện Chương trình MTQG năm 2018

Sở Tài chính thông báo:
1. Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã Hương Thủy số tiền 500 triệu đồng để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 theo Thông báo số 2976/TB-SKHĐT ngày 19/10/2018  của Sở Kế hoạch và Đầu tư  (có phụ lục chi tiết đính kèm).
Việc rút dự toán bổ sung có mục tiêu thực hiện theo Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính. 
2. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và theo quy định nhà nước hiện hành.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.711.292
Truy cập hiện tại 30.289 khách