Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
Ngày cập nhật 14/11/2018

Ngày 07/11/2018, Sở Tài chính tỉnh có Công văn số 815 /STC-QLGCS gửi Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và Thành phố Huế; Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã và Thành phố Huế về rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất  theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP

Theo đó, Thực hiện Thông báo số 298/TB-UBND ngày 30/10/2018 về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc hợp nghe báo cáo phương án sắp xếp cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính đề nghị Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và Thành phố Huế quan tâm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý:
1. Sắp xếp cơ sở nhà đất theoNghị định số 167/2017/NĐ-CP:
 - Rà soát kỹ bổ sung đầy đủ Hồ sơ pháp lý, thông tin cụ thể về diện tích đất, diện tích nhà (ghi số liệu tổng diện tích sàn xây dựng), diện tích đất; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ nhà đất (giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để quản lý sử dụng theo phương án giữ lại tiếp tục quản lý sử dụng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định; 
- Các cơ sở nhà đất đã được bố trí quản lý sử dụng ổn định nhưng chưa có quyết định điều chuyển, trụ sở đứng tên đơn vị khác… phải đưa vào phương án điều chuyển, lập hồ sơ điều chuyển tài sản công trình UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và sử dụng tài sản công đúng quy định. 
- Các cơ sở nhà đất sắp xếp theo hình thức khác phải nêu rõ phương án sử dụng cụ thể, phù hợp với quy định.
- Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 2751/STC-QLGCS ngày 29/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện xác định giá trị Quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Kết quả rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất  theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/11/2018 để kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.
2. Về việc sử dụng tài sản công vào việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết:
Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và Thành phố Huế quan tâm chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng. Các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, để trống, đề nghị các đơn vị có đề xuất để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thu hồi bố trí cho các đơn vị khác.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.148
Truy cập hiện tại 2.589 khách