Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức phiên họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 02/11/2018
Ngày 31/10/2018, Thường trực HĐND thị xã Hương Thủy tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
Về thời gian: dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp trong 2 ngày, 13-14/12/2018.
Nội dung: Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của thị xã năm 2018; bàn và quyết định các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác.
 
Cụ thể như sau: 
- Thường trực HĐND thị xã sẽ xem xét: Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND thị xã trong năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; Báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất vào mục đích công ích và tài sản công trên địa bàn thị xã; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu trong nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7; 
- UBND thị xã sẽ xem xét:
          +Các Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2018; Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khoá VI; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và kế hoạch đầu tư công 2019; Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019; Công tác phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019
          +Các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2019
- Các ban HĐND thị xã sẽ xem xét: Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Báo cáo thẩm tra về tình hình thi hành pháp luật, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6.

Đặc biệt là tại kỳ họp lần này, HĐND thị xã sẽ tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu, gồm có:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Trưởng các Ban của HĐND thị xã.
- Chủ tịch , Phó Chủ tịch UBND thị xã; Ủy viên UBND thị xã.
Bên cạnh đó, HĐND thị xã sẽ xem xét báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2018 của VKSND, TAND, Chi cục THADS thị xã; nghe UBMTTQVN thị xã thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2018.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phối hợp giữa Thường trực HĐND thị xã với UBND thị xã và các cơ quan chức năng hữu quan. Đồng chí lưu ý để Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã hoàn thành tốt như kế hoạch, Thường trực HĐND thị xã cần phối hợp hơn nữa trong công tác chuẩn bị các nội dung liên quan, tổ chức thẩm tra, thông qua các báo cáo, tiếp xúc cử tri; các Tổ đại biểu HĐND thị xã cần nâng cao trách nhiệm phối hợp tốt với Thường trực HĐND, UBMTTQVN các phường, xã trong công tác tiếp xúc cử tri…nhằm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ theo quy định. Ngoài ra, cần lưu ý đến các vấn đề dư luận quan tâm để tiến hành chất vấn, đảm bảo kỳ họp phong phú về nội dung lẫn hình thức.
 
Ngô Thanh Tùng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.188
Truy cập hiện tại 30.749 khách