Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Ngày cập nhật 15/10/2018

Ngày 03 tháng 10 năm 2018, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND Thành phố và một số phòng liên quan thuộc UBND thành phố Huế. Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh có Thông báo sô 272/TB-UBND về Kết luận đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh  tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Theo đó, qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I. những nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được trả lời, chỉ đạo trực tiếp tại buổi tiếp dân
1. Các ông, bà: Hoàng Văn Trông, Hoàng Thị Mến, Hoàng Thị Yến, Hoàng Thị Tin (đại diện các đồng thừa kế của ông Hoàng Viếng) - trú tại số 343 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Hòa, thành phố Huế đến trình bày liên quan khu nhà đất 343 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Hòa, thành phố Huế,..
- Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo vụ việc; Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận: Vụ khiếu nại do bà Hoàng Thị Mến đại diện đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhiều lần; Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng (Quyết định số 500/QĐ-BXD ngày 30/5/2016) và đã có hiệu lực thi hành. 
Quá trình thực hiện, căn cứ bản vẽ hiện trạng các mốc giới do Tổ công tác 898 cắm mốc trên thực địa và ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 8753/UBND-XD ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện; về cabin điện, đồng ý chủ trương cho gia đình sử dụng; giao Sở Xây dựng tổ chức thẩm định tài sản này. Căn cứ biên bản cắm mốc giới của Tổ công tác 898, giao UBND thành phố Huế thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đồng thừa kế của ông Hoàng Viếng theo quy định của pháp luật. 
2. Bà Lê Thị Loan - trú tại số 03 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế kiến nghị xin được sớm bố trí đất tái định cư để giải tỏa khu tập thể số 03 Lê Lợi (do Đại học Huế quản lý), vì đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho hộ gia đình Bà đang sinh sống ở khu tập thể này.
 - Tại buổi tiếp công dân, qua báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố: Đại học Huế đã cung cấp hồ sơ 21 hộ gia đình đang sinh sống ở đây (trong đó, có trường hợp bà Lê Thị Loan) để nghị UBND thành phố Huế xem xét hồ sơ nhà, đất cụ thể để giải quyết và có phương án giải tỏa. Về tình trạng an toàn của khu tập thể số 03 Lê Lợi: UBND thành phố Huế đã có Công văn số 496/UBND-XD ngày 08/02/2018 đề nghị Đại học Huế thường xuyên theo dõi, có biện pháp xử lý kịp thời các dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng theo quy định; đề nghị Bà chờ kết quả xử lý, giải quyết của UBND thành phố Huế. Văn phòng UBND tỉnh xử lý đơn của bà Lê Thị Loan theo quy định của pháp luật.
3. Ông Ngô Tá Đoàn - trú tại thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy kiến nghị liên quan đến việc phê duyệt giá đất cụ thể để bố trí tái định cư cho hộ ông Ngô Tá Đoàn khi thực hiện dự án Đường Trường Chinh nối dài tại xã Thủy Thanh,.. 
- Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời: UBND tỉnh đã nhận được báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể về giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất tái định cư cho hộ ông Ngô Tá Đoàn (Công văn số 1663/STNMT-KHTC ngày 01/10/2018 và Công văn số 1691/STNMT-KHTC ngày 04/10/2018); hiện Văn phòng UBND tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh xử lý; đề nghị ông Ngô Tá Đoàn chờ kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền.
4. Ông Trần Văn Thành - trú tại 115 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, thành phố Huế (đại diện theo ủy quyền của các hộ dân) trình bày và gửi Đơn đề nghị ghi ngày 03/10/2018; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Huế (06 vụ); UBND huyện Phú Lộc (01 vụ) và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh (01 vụ) kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, phản ánh, kiến nghị kéo dài theo đúng quy định của pháp luật.
- Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận nội dung trình bày và tiếp nhận đơn của công dân; đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền mà UBND tỉnh đã có văn bản chuyển đơn, chỉ đạo xử lý, giải quyết cụ thể; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Đề nghị ông Trần Văn Thành chờ kết quả giải quyết, trả lời của cấp có thẩm quyền. Văn phòng UBND tỉnh xử lý đơn của Ông Trần Văn Thành theo quy định của pháp luật.
5. Ông Hồ Chuân - trú tại 4/30 Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế đề nghị giải quyết cấp thêm đất tái định cư cho gia đình Ông tối thiểu bằng 50% diện tích đất bị thu hồi khi thực hiện dự án xây dựng Khu tái định cư Lịch Đợi, giai đoạn 3,..
- Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời: trên cơ sở nội dung Công văn số 1585/HĐTV-TCV ngày 19/9/2018 của Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã có Công văn số 7247/UBND-ĐC ngày 26/9/2018 chỉ đạo UBND thành phố Huế tổ chức rà soát, thực hiện theo thẩm quyền đối với trường hợp của ông Hồ Chuân theo đề xuất của Hội đồng tư vấn tại văn bản nêu trên.
Đối với nội dung phản ánh việc bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất không đúng quy định, thiếu công bằng (thu hồi đất diện tích ít nhưng vấn bố trí tái định cư 200 m2; thu hồi đất nông nghiệp vẫn bố trí đất tái định cư,..). Giao Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo kiểm tra, xử lý (nếu có) theo thẩm quyền; báo cáo kết quả UBND tỉnh. 
6. Ông Lê Văn Lữ - trú tại số 73 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế kiến nghị giải quyết cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số nhà 73 Nguyễn Sinh Cung do nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Chi theo quy định của pháp luật. 
- Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe đại diện UBND thành phố Huế báo cáo quá trình giải quyết vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Huế căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Đề nghị Ông chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND thành phố Huế. 
7. Bà Hoàng Thị Tố Hương - trú tại số 1358 Quốc lộ 4, ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trình bày và gửi đơn khiếu nại ghi ngày 02/10/2018 yêu cầu xử lý việc làm giả mạo giấy tờ mua bán ngày 09/12/1977 để chiếm dụng đất của ông, bà: Lê Đăng Ất -Trương Thị Khánh,..
- Nội dung khiếu nại của Bà đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải thích, trả lời cụ thể tại buổi tiếp công dân ngày 04/7/2018 ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Thông báo số 175/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh). Do đó, yêu cầu Bà thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4620/UBND-KN1 ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh xử lý đơn của bà Hoàng Thị Tố Hương theo quy định của pháp luật.
8. Ông Lê Tấn Nhàn - trú tại số 475 Chi Lăng, thành phố Huế khiếu nại Quyết định số 673/2000/QĐ-UB ngày 05/6/2000 của UBND huyện Phú Lộc về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Đóa, đội 5, HTX Đông Hưng, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc liên quan đến tranh chấp đất đai giữa gia đình Ông với gia đình ông Phạm Cường,.. 
Liên quan nội dung khiếu nại này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời trực tiếp về lý do không thụ lý giải quyết khiếu nại vì đã hết thời hiệu, thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật (Thông báo số 361/TB-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh). Trường hợp Ông không đồng ý văn bản trả lời của UBND tỉnh thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định pháp luật.
9. Bà Dương Thị Nhung (ông Dương Văn Pháo ủy quyền) - trú tại tổ 2, Khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trình bày việc giải quyết khiếu nại bồi thường, giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế.
Vụ việc khiếu nại của Bà, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo kết quả xác minh vụ việc (Báo cáo số 129/BC-STNMT-TTr ngày 12/9/2018) và Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh đã có báo cáo kết quả tham mưu, đề xuất hướng giải quyết vụ việc (Báo cáo số 898/UBND-HĐTV ngày 21/9/2018); đề nghị Bà chờ kết quả buổi đối thoại vào ngày 10/10/2018 của Lãnh đạo UBND tỉnh. 
10. Ông Thái Văn Thuần - trú tại số 25 Thái Phiên, phường Tây Lộc, thành phố Huế yêu cầu giải quyết trả lại lô đất tọa lạc tại thôn Trúc Lâm, phường Hương Long, thành phố Huế.
- Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời:
+ Vụ khiếu nại của ông Thái Văn Thuần: Thanh tra Chính Phủ đã rà soát nhiều lần, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vụ khiếu nại của Ông và đã có Công văn số 6690/UBND-KN1 ngày 07/9/2018 trả lời, đề nghị Ông chấp hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 1971/QĐ-UB ngày 03/8/2000 của UBND tỉnh đã có hiệu lực thi hành.
+ Đối với nội dung kiến nghị của Ông đề nghị kiểm tra hiện trạng thực tế việc sử dụng đất tại lô đất mang số hiệu ĐM 766, thuộc tờ bản đồ số 5 thôn Trúc Lâm, Hương Long, TP Huế,..; Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND thành phố Huế kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong việc sử dụng đất (nếu có); báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
II. Tiếp nhận đơn thư của công dân gửi trực tiếp tại buổi tiếp dân
1. Đơn xin cứu xét ghi ngày 26/9/2018 của bà Lê Thị Loan - trú tại số 08/03 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế;
2. Đơn đề nghị ghi ngày 03/10/2018 của ông Trần Văn Thành, trú tại số 115 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, thành phố Huế;
3. Đơn khiếu nại ghi ngày 02/10/2018 của bà Hoàng Thị Tố Hương - trú tại số 1358 Quốc lộ 4, ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trình bày và gửi đơn khiếu nại ghi ngày 02/10/2018.
III. Tổ chức thực hiện
- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Huế, Thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh.  
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên quan tham mưu xử lý các đơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi việc ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.710.888
Truy cập hiện tại 30.131 khách