Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của đồng chí Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 Âm lịch
Ngày cập nhật 17/08/2018

Ngày 10/8/2018, đồng chí Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 Âm lịch. Dự họp có đại diện Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Ban Bảo trợ di tích Điện Huệ Nam. Ngày 15/8/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 213/TB-UBND  về kết luận của đồng chí Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh  tại cuộc họp tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 Âm lịch

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung kết luận:
1. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, phối hợp Ban Bảo trợ Di tích Điện Huệ Nam với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức chương trình lễ hội truyền thống Điện Huệ Nam đảm bảo đúng Quy chế số 1470/QĐ-UBND, ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh.
2. Các thành viên Ban tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 Âm lịch căn cứ Công văn số 939/BTDT-BV ngày 08/8/2018 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về phân công nhiệm vụ thành viên BTC Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 Âm lịch để tổ chức thực hiện.
3. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành phố Huế:  căn cứ nhiệm vụ, chức năng quản lý của mình để chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là các tuyến đò ngang, các điểm đậu đỗ xe; quản lý tình trạng ăn xin, lang thang đeo bám nơi tổ chức Lễ hội; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm đối với khách hành hương xả rác thải và vàng mã xuống lòng sông Hương.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.094
Truy cập hiện tại 30.704 khách