Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo các công tác quản lý quy hoạch, kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 09/07/2018

Ngày 03/7/2018, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các nội dung liên quan công tác quản lý quy hoạch, kêu gọi đầu tư các dự án trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương. Dự buổi làm việc có Giám đốc và các Phó Giám đốc – Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, Ông Hoàng Hải Minh – Giám đốc Sở Xây dựng, Ông Phan Thiên Định – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Võ Lê Nhật – PCT UBND thành phố Huế, Ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy. Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 173/TB-UBND về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung phiên họp.

Theo đó, sau khi nghe Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị báo cáo các nội dung liên quan, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Với vị trí là đô thị động lực đảm bảo việc kết nối thành phố Huế với huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy cùng với hệ thống quy hoạch được lập tương đối đồng bộ từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết là cơ sở quan trọng cho việc hình thành và phát triển đô thị mới An Vân Dương với tầm nhìn là đô thị mới, hiện đại, kiểu mẫu.
Tuy nhiên, việc phát triển đô thị mới An Vân Dương chưa đáp ứng kỳ vọng, mục tiêu đạt ra với nhiều tồn tại, bất cập, các thiết chế xã hội, công cộng chưa đầu tư đồng bộ với phát triển dân cư. Một trong những lý do là chất lượng lập quy hoạch chưa cao, địa bàn Khu đô thị trãi dài đi qua nhiều địa phương, việc kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án chưa có kế hoạch phù hợp. Nhằm tiếp tục phát huy lợi thế, khắc phục các hạn chế trong quá trình hình thành và phát triển đô thị, sớm có những bước đột phá mới trong việc hình thành đô thị mới, hiện đại, kiểu mẫu yêu cầu Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:
1. Trên cơ sở kết quả rà soát quy hoạch chung tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ những nội dung bất cập, hạn chế để hoàn thiện, bổ sung trong quá trình thực hiện điều chỉnh các quy hoạch phân khu đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, không gian kiến trúc cảnh quan đô thị. Trong đó, lưu ý việc đảm bảo quỹ đất phục vụ cho hạ tầng xã hội (nhà văn hóa, trụ sở UBND phường, nhà sinh hoạt cộng đồng,...), quỹ đất công viên, cây xanh, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại, trường học, bãi đổ xe,...
2. Ban hành các quy định quản lý quy hoạch xây dựng kiến trúc để quản lý trên tổng thể toàn Khu đô thị đảm bảo quá trình triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch tuân thủ các quy chuẩn, quy định, tiêu chí với tầm nhìn quản lý của Khu đô thị mới, hiện đại, kiểu mẫu. Đồng thời, phải hướng đến việc quản lý chi tiết 01 số hạng mục thiết chế đảm bảo đồng bộ về kiến trúc như ban hành và áp dụng thiết kế mẫu hàng rào, cây xăng, bến xe,... 
Quá trình quản lý quy hoạch xây dựng, vận hành phát triển đô thị, các ngành, địa phương (UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Thủy, UBND huyện Phú Vang) hỗ trợ kịp thời, phối hợp đồng bộ đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị cần chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin về quy hoạch, xây dựng, thị trường bất động sản để các đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện.
3. Trên cơ sở các quy định, quy hoạch, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị lập Kế hoạch phát triển khu đô thị mới An Vân Dương đến năm 2020, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/8/2018; trong đó, ưu tiên việc hình thành hạ tầng giao thông đối nội, đối ngoại đảm bảo kết nối giữa các phân khu với nhau, và kết nối Khu đô thị mới với thành phố Huế, huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy (trục Tố Hữu đi sân bay, đường từ Quốc lộ 1A vào Khu nhà ở An Đông, đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Dương Văn An nối dài, cầu kết nối từ phường Vỹ Dạ qua Khu đô thị,...), ưu tiên phát triển các dự án mang tính động lực, thúc đẩy phát triển vùng lân cận. 
Trong đó, cần xem xét kỹ đối với các dự án đã được Cấp quyết định chủ trương đầu tư nếu có quy mô nhỏ lẽ có thể kết hợp, lồng ghép các khu vực lân cận để tránh manh mún trong việc triển khai thực hiện quy hoạch; các dự án phát triển đô thị do Nhà đầu tư thực hiện đảm bảo đầy đủ thiết chế hạ tầng xã hội, dịch vụ văn hóa phục vụ cho phạm vi dự án và các khu vực lân cận.
Trước mắt, UBND tỉnh thống nhất ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các dự án hạ tầng khung ngoài hàng rào để tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, hạ tầng giao thông kết nối khu vực. Cụ thể: dự án Hạ tầng kỹ thuật khung đi qua khu đô thị mới Mỹ Thượng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 25/8/2016; Thực hiện các thủ tục chuyển đổi để sớm thực hiện đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông từ hình thức Xây dựng- chuyển giao (BT) sang hình thức đầu tư công, trước mắt ưu tiên đầu tư Đường Dương Văn An nối dài đến Khu đô thị mới An Vân Dương, đường mặt cắt 36m và đường mặt cắt 19,5m của khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B.
 
4. Nghiên cứu, sớm triển khai mô hình quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên nền 3D- GIS trên phạm vi toàn Khu đô thị mới An Vân Dương để có cơ sở thực hiện việc quản lý, giám sát không gian đô thị (hạ tầng ngầm, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội); ưu tiên tranh thủ nguồn lực của các Nhà Đầu tư.
5. Làm việc với Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường nước tranh thủ nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư, cải tạo môi trường (có thể nghiên cứu giải pháp trồng cây xanh, thiết kế công viên) khu vực xung quanh dự án Nhà máy xử lý nước thải vừa đảm bảo cách ly với các khu vực lân cận đồng thời đảm bảo cảnh quan trục đường chính khu đô thị nói riêng, tổng thể Khu đô thị mới An Vân dương nói chung trên cơ sở có thể tiếp tục sử dụng các hạng mục đã đầu tư sau khi Nhà máy xử lý nước thải di dời sau này;
6. Nghiên cứu đề xuất việc xây dựng cơ chế đặc thù phát triển đô thị mới An Vân Dương, cơ chế giải phóng mặt bằng, tái định cư,... (giá bồi thường, tái định cư, ưu đãi người dân, hỗ trợ doanh nghiệp,...). Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, trình Sở kế hoạch đầu tư thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt Quy trình, quy định riêng để thực hiện các dự án phát triển Nhà ở Thương mại, Khu đô thị mới,... trong khu vực Khu đô thị mới An Vân Dương; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2018.
7. Giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo nguyên tắc cụ thể như sau: 
+ Đảm bảo việc nghiên cứu thực hiện các dự án phù hợp với các Quy hoạch đã được phê duyệt có liên quan trước khi kêu gọi đầu tư;
+ Chủ động xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, trong đó, phải xây dựng quy mô, mục tiêu, các tiêu chí thực hiện dự án cụ thể (lưu ý nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4107/UBND-XD ngày 12/6/2018) để tổ chức công bố và kêu gọi đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Trước mắt, tập trung lựa chọn 10 dự án có nhu cầu cấp thiết để báo cáo UBND tỉnh ban hành trong đó có ưu tiên dự án Chợ du lịch Huế tại đài phát sóng Thủy Dương, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2018. Trong đó, đối với các dự án có quy mô lớn phải báo cáo tham mưu UBND tỉnh thông qua Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
+ Chủ động tổ chức, thực hiện phương án giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất lúa nước, lưu ý thực hiện song song với việc công bố dự án kêu gọi đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ tiếp cận đất đai, đảm bảo có mặt bằng sạch tại thời điểm công bố hồ sơ mời thầu, đấu giá. 
8. Phối hợp với Sở Xây dựng, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đảm bảo phù hợp Chương trình phát triển nhà ở, phù hợp xu hướng phát triển đô thị trên cơ sở cân đối trong từng dự án và đảm bảo quỹ đất chung phát triển nhà ở xã hội trên toàn đô thị.
9. Phối hợp với UBND thành phố Huế tìm quỹ đất phù hợp để phục vụ, bố trí tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Làng truyền thông Viagrid.
10. Đối với các dự án nông nghiệp kỹ thuật cao đề xuất tại Khu đô thị mới An Vân Dương: nghiên cứu, xem xét kỹ việc đảm bảo địa điểm, quy mô, tiêu chí phù hợp cho phát triển đô thị.
Một số nội dung khác:
- Sở Giao thông vận tải:
+ Rà soát phương án kiến trúc cầu qua sông Hương (kết nối đường Nguyễn Hoàng), đề xuất phương án tiếp tục thi tuyển ý tưởng kiến trúc cầu để tạo nên 01 điểm nhấn về kiến trúc trên sông Hương.
+ Rà soát Quy hoạch giao thông vận tải, báo cáo đề xuất cầu kết nối Huế đến Thuận An ngoài cầu Thuận An hiện nay; đề xuất cầu vượt đường sắt khu vực thành phố Huế; phương án thay thế hệ thống lan can các cầu qua sông An Cựu.
+ Sớm hoàn thành công tác khảo sát, đề xuất quy mô báo cáo UBND tỉnh  đối với đường Trưng Nữ Vương (theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 163/TB-UBND ngày 26/6/2018). 
- UBND thành phố Huế trong quá trình lập Quy hoạch khu trung tâm phía Nam đề xuất tuyến kết nối từ Huế lên Thủy Biều (song song với tuyến Bùi Thị Xuân hiện nay).
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.710.259
Truy cập hiện tại 29.663 khách