Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/05/2018

Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3334/UBND-TH gửi Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế về việc Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế và các đơn vị liên quan sớm triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

1. Trong thời gian đến, ngành Thuế cần tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm xây dựng các đề án: 
a) Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành Thuế: Trong đó tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng đổi mới; xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ; kiện toàn các Chi cục Thuế một cách toàn diện; kế hoạch cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Đổi mới phương thức làm việc gắn liền với hiện đại hóa công sở, nâng cao năng lực cán bộ ngành Thuế theo hướng dịch vụ trực tuyến, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan chính quyền.
b) Đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung các giải pháp xây dựng giá đất, xác định đối tượng chuyển từ hình thức giao sang thuê đất; áp giá tối thiểu cho thuê cơ sở nhà đất.
c) Đề án chống thất thu thuế đối với các trường hợp thuế khoán: Trong đó tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh. Ban hành các quy định, tiêu chuẩn, định mức đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch trong áp dụng thuế khoán. Thực hiện chống thất thu có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; kết hợp đồng bộ, hài hòa các biện pháp thanh tra, kiểm tra, khảo sát, vận động, tuyên truyền để người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế.
d) Đề án xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế: Trong đó tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế; rà soát phân loại các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế, từ đó áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ thuế. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các sở ngành liên quan trong việc đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật; không để phát sinh các khoản nợ thuế mới.
Đối với các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi, Cục Thuế tỉnh phải kịp thời xây dựng kế hoạch, biện pháp khoanh nợ, báo cáo Tổng cục Thuế để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Ngoài một số nhiệm vụ trên, ngành Thuế cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác, phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của ngành Thuế, phấn đấu đạt chỉ tiêu nguồn thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Rà soát, xây dựng kế hoạch để tham mưu Lãnh đạo tỉnh làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn có đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế, hoàn thuế, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch… nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, chống thất thu thuế và tạo được nguồn thu bền vững, ổn định trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
3. Yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với Cục Thuế để tham gia hoàn chỉnh các đề án. 
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.114
Truy cập hiện tại 2.579 khách