Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hương Thủy hướng đến nền hành chính hiện đại
Ngày cập nhật 24/06/2022

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, UBND thị xã Hương Thủy đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

TTHC của tổ chức và cá nhân ngày càng được rút gọn

Để bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong giải quyết công việc hành chính, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, thị xã đã tiến hành rà soát, hệ thống hoá các quy định về thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các lĩnh vực để đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, thuận lợi nhất cho người dân và đã giảm được từ 1/3 đến 1/2 thời gian giải quyết các dịch vụ hành chính công trên tất cả các lĩnh vực.
 
Chỉ tính riêng trong năm 2021, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận 22.515 hồ sơ, tăng 3217 hồ sơ so với năm 2020; đã giải quyết 21.712 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng hẹn đạt gần 90%. Các chỉ số PCL, PAPL, PAR Inder có nhiều tiến bộ so với năm 2020. 
 
Theo bà Võ Thị Minh Thảo, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, nhờ triển khai và thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cung ứng dịch vụ hành chính công. Đến nay, tại Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường được cài đặt và sử dụng phần mềm một cửa điện tử để quản lý hồ sơ một cửa, một cửa liên thông; hiển thị tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; phục vụ tra cứu TTHC và tình trạng giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân theo mô hình một cửa hiện đại. Đồng thời, đã tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân và tổ chức về TTHC; công khai minh bạch các TTHC trên tất cả các lĩnh vực tại Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường; cập nhật, công bố đầy đủ TTHC trên Trang thông tin điện tử thị xã và các xã, phường… để cá nhân, tổ chức nắm bắt và thực hiện bảo đảm theo đúng quy định.
 
Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được đưa vào sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung theo quy định của UBND tỉnh. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản được ký số và thực hiện việc nhận, gửi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Việc sử dụng phần mềm một cửa ở Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường đã giảm thời gian giải quyết các TTHC. Thông tin về TTHC được cung cấp đầy đủ trên Trang thông tin điện tử thị xã và các xã, phường; qua đó công dân, tổ chức có thể khai thác thông tin và đăng ký trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3.
 
 
Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh thăm Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Phú Sơn
 
Bên cạnh tăng cường đầu tư trang thiết bị đầy đủ và hiện đại nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, thị xã luôn chú trọng đến việc sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức n có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
 
Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất để thực hiện hiệu quả công tác CCHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thị xã đã ban hành “Đề án đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí thực hiện hơn 6,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, chủ yếu để đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ tại Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã phường...
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu quả của công tác CCHC chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; mức độ xếp hạng chỉ số CCHC của thị xã còn thấp so với các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh; các giải pháp để nâng cao chất lượng CCHC của thị xã được đề ra khá toàn diện nhưng trong quá trình thực hiện hiệu quả chưa cao. Kết quả về thu hút đầu tư chưa tương xứng với điều kiện, tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị còn thiếu tính đồng bộ, hệ thống TTHC còn nhiều bất cập, vướng mắc, gây khó khăn, phiền hà, tốn kém thời gian cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; việc áp dụng các ứng dụng CNTT của người dân còn hạn chế.
 
“Cùng với việc xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC với kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức cửa quyền, sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết các TTHC; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, ban ngành, địa phương…, thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về chính quyền điện tử để người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng các yếu tố của chính quyền điện tử; tạo dựng môi trường đầu tư cạnh tranh, đơn giản hóa TTHC thông qua ứng dụng CNTT; đẩy mạnh CCHC gắn với phát triển “Dịch vụ đô thị thông minh”, hướng tới chính quyền số, trong đó, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để nâng cao chất lượng dịch vụ, đây là mục tiêu quan trọng nhất trong xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh của tỉnh và trên địa bàn thị xã”, ông Minh nói.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.656.764
Truy cập hiện tại 2.517 khách