Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương , kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước , ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021
Ngày cập nhật 20/04/2021

Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch nhằm ngày 21/4/2021), kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 19/4/2021 yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường: 

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình tổng vệ sinh làm sạch, đẹp khu vực trụ sở cơ quan, thôn, tổ dân phố và tại các hộ gia đình. Tại trụ sở các cơ quan, nơi công cộng treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, vận động các gia đình treo cờ Tổ quốc nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch nhằm ngày 21/4/2021), kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021. Thời gian treo cờ chia thành 2 đợt: Đợt 1: từ ngày 20/4/2021 đến hết ngày 22/4/2021; Đợt 2: từ ngày 29/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021.

- Bố trí trực lãnh đạo, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ; lực l­ượng dân phòng tăng cư­ờng công tác tuần tra địa bàn, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp 24/24 giờ chia thành 02 đợt: Đợt 1: từ ngày 20/4/2021 đến hết ngày 22/4/2021; Đợt 2: từ ngày 29/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021.

Căn cứ theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) vào ngày 21/4/2021 và được nghỉ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 01/5 kể từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021 (nghỉ 04 ngày liên tục).

Riêng các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

2. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã: phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, tăng cường lực lượng kiểm soát quân sự ở các khu vực trọng điểm, duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, nắm chắc tình hình chủ động xử lý kịp thời, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

3. Công an thị xã: chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ở cơ sở và có kế hoạch bảo vệ an toàn các cơ quan, đơn vị, các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ trực ban, bảo vệ của các cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo, phối hợp các cấp, các ngành liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, bảo đảm cho nhân dân đi lại trong dịp Lễ thuận tiện, an toàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là liên quan đến phương tiện vận chuyển hành khách đường bộ.

4. Phòng Y tế: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã và các ngành chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra và tăng cường tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trước, trong và sau dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021. Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh Covid - 19 để tham mưu UBND thị xã, Ban Chỉ đạo thị xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bệnh trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

5. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường thường xuyên báo cáo kịp thời cho UBND thị xã và các cơ quan chức năng mọi hoạt động, diễn biến tình hình qua các số điện thoại: 0234.3863773, 0234.3861266, 0234.3861267, 0234.3861928 (hoặc qua số Fax: 0234.3861928) để kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện nêu trên./.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.723.819
Truy cập hiện tại 2.599 khách