Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của Công ty TNHH ACE Vina Constructions
Ngày cập nhật 02/08/2019
Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh có Công văn số 5283/UBND-TH gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh về thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 851/KKTCN-ĐT ngày 11/7/2019 của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh về việc thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của Công ty TNHH ACE Vina Constructions như đề xuất của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tại Công văn nêu trên.
2. Giao Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Pháp luật./.
 
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.712.070
Truy cập hiện tại 30.698 khách