Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Ngày cập nhật 02/08/2019

Ngày 20/7, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh có Thông báo số 264/TB-UBND về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ kết luận:

1. Tập trung thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 55/TB-UBND ngày 09/3/2019 của UBND tỉnh.
2. Đảm bảo triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020
- Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của giảng dạy và học tập, chủ động hơn trong việc sử dụng vốn ngân sách, nhất là vốn sự nghiệp giáo dục, huy động các nguồn xã hội hóa, ưu tiên đầu tư nâng cấp, xây dựng mới nhà vệ sinh đạt chuẩn.
- Tổ chức kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020 đảm bảo theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tính đến đặc thù địa phương; phân bổ hợp lý các kỳ nghỉ, học bù theo các kỳ nghỉ lễ, Tết của quốc gia phù hợp với địa phương. Cần tạo ra được điểm sáng trong đổi mới giáo dục của Thừa Thiên Huế, nhất là giáo dục về văn hóa Huế, đạo đức nhân văn, lối sống, triết lý “Tôn sư trọng đạo” - “Dạy cho ra trò” của người Huế ngay từ mầm non, tiểu học. 
- Sắp xếp, đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức giáo viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp lý hệ thống quy mô trường lớp; phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng đề án điều chuyển cán bộ quản lý trong ngành giáo dục, trước mắt là điều chuyển lãnh đạo phòng chuyên môn cấp sở với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.
- Thừa Thiên Huế là vùng đất lịch sử, văn hóa và hội nhập nhưng phổ điểm hai môn Lịch sử và Anh văn lại thấp nhất trong phổ điểm thành phần các môn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đây là vấn đề tồn tại mà ngành giáo dục cần thẳng thắn nhìn nhận, do vậy yêu cầu Sở rà soát, đánh giá lại chất lượng, phương pháp dạy Lịch sử và Anh văn trong các nhà trường để có phương pháp giáo dục ưu việt hơn, trong đó cần đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh, tổ chức các cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh trong hệ thống giáo dục phổ thông, nghiên cứu các mô hình thực hành tiếng Anh với khách du lịch, đổi mới hình thức dạy học lịch sử thông qua giáo dục ngoại khóa, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử văn hóa đất nước, địa phương để khơi dậy ý thức nguồn cội, lòng tự hào dân tộc, “dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. 
3. Tập trung xây dựng giáo trình giáo dục văn hóa, lịch sử Thừa Thiên Huế trong chương trình giáo dục địa phương; trong đó đề xuất thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên gia tư vấn lập đề cương giáo trình để thực hiện; phấn đấu hoàn thành và đưa vào giảng dạy từ học kỳ II năm học 2019-2020 theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 55/TB-UBND.
4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương hoàn chỉnh đề án xây dựng “Trường học kiểu mẫu, lớp học kiểu mẫu”, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2019. Trong đó tiêu chí trường học kiểu mẫu phải là trường học thông minh, trường học xanh, trường học hạnh phúc.
5. Về đề án sữa học đường, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 4921/UBND-GD ngày 17/8/2019, thống nhất giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh việc sửa đổi Kế hoạch thực hiện Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện từ năm học 2019-2020; trong đó kế hoạch phải chỉ rõ nguồn lực, đối tượng, chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương. Hoàn thành dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8/2019.
6. Đồng ý chủ trương điều chỉnh mức chi thực hiện nhiệm vụ thi tại các kỳ thi phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với Sở Tài chính để đề xuất mức chi và triển khai các thủ tục theo quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục làm việc với Hiệp hội nhà vệ sinh để thực hiện cơ chế đầu tư, khai thác nhà vệ sinh trường học, khuyến khích xã hội hóa, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.710.407
Truy cập hiện tại 29.790 khách